Testimonial

Detailbodemkaart voor bosbouw en natuur

Wageningen Environmental Research heeft, met speciale aandacht voor de complexe geologische ondergrond, de bodem- en grondwatertrappen van het Landgoed Twickel te Delden, gedetailleerd (schaal 1 : 10.000) in kaart gebracht.

Met deze kaarten in de hand kunnen we voor elk bosperceel vaststellen welke boomsoorten op deze specifieke plek het beste groeien en welke SNL-beheertypen er passend zijn
Beheerder Landgoed Twickel
Met deze nieuwe kennis van de bodem en de ondergrond is in het kader van het Actualisatieprogramma BRO ook de Geomorfologische kaart van het gebied geactualiseerd. De kaarten en bodemprofielgegevens zijn gebruikt om de bodemgeschiktheid voor bosbouw te beoordelen en de potenties voor (half)natuurlijke vegetaties in te schatten. “Met deze kaarten in de hand kunnen we voor elk bosperceel vaststellen welke boomsoorten op deze specifieke plek het beste groeien en welke SNL-beheertypen er passend zijn” vertelt de beheerder van het landgoed enthousiast. De geschiktheidsbeoordelingen zijn uitgevoerd met de ‘De Landschapsleutel’, een instrument voor landschapsecologische systeemanalyse.