Studentenverhaal

"Het was een hele gave ervaring om een paar maanden in het buitenland te studeren."

Hoi! Ik ben Hinne, ik ben 22 en ik heb onlangs de bachelor Internationale Ontwikkelingsstudies afgerond. Het afgelopen jaar heb ik gebruikt om een paar extra vakken en een tussentijdse stage te volgen, in september start ik met de aansluitende master International Development Studies in Wageningen.

Na de zomer heb ik een groepsmeeloopdag gedaan. Die dag bevestigde duidelijk mijn gevoel over de studie, en de sfeer van de universiteit en van Wageningen spraken me ook zeker aan.
Hinne Wanrooij, BSc

Wilde je dit altijd al studeren? Waarom wel/niet? Wat heeft het veranderd?

Ik ben al lang geïnteresseerd geweest in thema’s zoals globalisering, arm-rijkverschillen in de wereld, koloniale geschiedenis, natuurlijke hulpbronnen en migratie. Dat kwam op de middelbare school met name terug bij aardrijkskunde, en zodoende kwam ik in mijn studiekeuze in de eerste instantie uit bij sociale geografie en planologie. Veel studies leken me te specifiek om mee te beginnen, en ik had toen nog niet bij Wageningen gekeken. Andere studies die ik toen heb overwogen zijn geschiedenis, university college en taalwetenschappen.

Wanneer hoorde je voor het eerst van de studie, wat dacht je toen? En wat was het moment dat je zeker wist dat deze studie de goede opleiding voor jou was?

Pas rond mijn eindexamens vond ik online de opleiding Internationale Ontwikkelingsstudies in Wageningen (ik ging een tussenjaar doen dus ik had nog tijd voor mijn keuze). Ik werd enthousiast van de verschillende vakken en de structuur van de opleiding, en na die zomer heb ik een groepsmeeloopdag gedaan. Die dag bevestigde duidelijk mijn gevoel over de studie, en de sfeer van de universiteit en van Wageningen spraken me ook zeker aan.

Zijn volgende onderwerpen bepalend geweest in jouw studiekeuze? Sfeer, multidisciplinair, brede bachelor, Engeland/Ierlandonderzoek.

Met name het brede karakter van de studie in thema’s en in academische disciplines (o.a. sociologie, economie, geschiedenis, communicatie) sloot aan op wat ik zocht in een bachelor. Wat daarbij denk ik voor mij het verschil maakte met andere brede opleidingen was een meer specifieke focus op ontwikkelingslanden (maar ook niet exclusief), gecombineerd met de ‘missie’ van Wageningen voor wetenschap met toegepaste impact.

Kun je me iets meer vertellen over je programma? Hoe heb je deze ingericht op jouw interesses (thesissen, stages, major, minors, vrijekuizeruimte, etc. wel of niet in buitenland)?

In mijn tweede jaar heb ik voor de major ‘sociology of development’ gekozen, vooral afgaande op de thema’s van de vakken die daarbij hoorden. Voor mijn vrije keuzeruimte mocht ik op exchange naar Vancouver, Canada. Het was een hele gave ervaring om een paar maanden in het buitenland te studeren, ik heb veel geleerd van de omgeving en er superleuke contacten aan overgehouden. Op de universiteit daar heb ik een aantal geografie-vakken gevolgd (o.a. over internationale migratie, economische globalisering en inheemse groepen in Noord-Amerika), een interesse die ik op die manier kon aanvullen aan mijn studieprogramma.

Doe je nog dingen naast je studie? (zoals bijbaantjes, besturen etc.) Wat vind je van het studentenleven in Wageningen?

Ik ben in Wageningen bij de studentenroeivereniging Argo gegaan, waar ik met mijn roeiteam en commissies hele leuke tijden heb gehad. Verder heb ik anderhalf jaar wekelijks een Eritrese vluchteling in Wageningen geholpen met Nederlands leren (via Vluchtelingenwerk), en ik ben ook regelmatig naar activiteiten van de studievereniging gegaan. Ik moest in het begin wel even omschakelen bij het idee van studeren in Wageningen in plaats van bijvoorbeeld Utrecht. Het is inderdaad kleinschaliger, maar er zijn zeker genoeg mogelijkheden voor een leuk en hecht studentenleven (zoals wekelijkse open feesten, studentenverenigingen, sportfaciliteiten en eten aan de Rijn in de zomer), en verder kom je binnen Nederland natuurlijk makkelijk op andere plekken.

Wat zijn je plannen voor de toekomst? Hoe denk jij dat je met je opleiding kunt bijdragen aan een betere wereld?

Ik denk dat mijn bachelor een goede basis is geweest om fundamentele problemen zoals ongelijkheid, conflict en duurzaamheid beter te begrijpen. Ik heb geleerd om ontwikkelingsvraagstukken zoals voedselzekerheid, migratie, landonteigening en klimaatbeleid in een bredere context te plaatsen (bijvoorbeeld sociaal, historisch of ruimtelijk), en om daar onderzoek naar te doen. Momenteel ben ik bezig met een tussentijdse stage in Colombia rond een case van waterbeheer en lokale ontwikkeling, en ik heb het idee dat ik al veel uit de bachelor kan toepassen.
Hoewel het een uitdaging is, denk ik dat een brede blik kan helpen om nieuwe probleemfactoren duidelijk te maken en om groepen mensen bij elkaar te brengen voor positieve verandering. In september wil ik aan de aansluitende master beginnen, om mijn interesses verder te verkennen en mijn kennis van ontwikkelingsvraagstukken te verdiepen.