Studieprogramma - BSc Internationale Ontwikkelingsstudies

De opleiding Internationale Ontwikkelingsstudies duurt drie studiejaren en wordt alleen in voltijd aangeboden. Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges, projectonderwijs, practica en excursies. In het eerste studiejaar zijn alle colleges in het Nederlands (maar lees je ook al een deel van de lesstof in het Engels), in het tweede jaar zijn er zowel colleges in het Engels als in het Nederlands en in het derde jaar zijn alle colleges in het Engels.

Jaar 1

Het eerste jaar (60 studiepunten) is inleidend en oriënterend. Je hebt onder andere basisvakken als economie, sociologie en recht, bestuur & beleid en bouwt daardoor kennis op over politieke, sociale, culturele, ecologische en economische ontwikkelingen. Als ondersteunende vakken heb je onder andere inleiding statistiek en inleiding onderzoeksmethodologie en aan het eind van het jaar ga je deze kennis en vaardigheden integreren en toepassen op een concreet vraagstuk in het vak analyse van een probleemveld.

Lees hier meer over de vakken.

Jaar 2

In het tweede jaar (60 studiepunten) van de opleiding krijg je verbredende en verdiepende vakken en maak je op het eind een keuze uit één van de volgende specialisaties: Sociology of Development, Economics of Development óf Politics and Communication in Development. In het tweede jaar krijg je een inleiding in ontwikkelingseconomie en een inleiding in communicatie en innovatie. Je hebt vakken rond o.a. de thema’s strategieën van levensonderhoud, milieu en internationaal beleid & instituties. Het jaar sluit je af met het uitvoeren van een eigen onderzoek in Engeland of Ierland.

Lees hier meer over de vakken.

Jaar 3

In het derde jaar (60 studiepunten) van de opleiding ga je verder met de specialisatie van je keuze: Sociology of Development, Economics of Development óf Politics and Communication in Development. Elk van deze specialisaties speelt een sleutelrol in de analyse van ontwikkelingsvraagstukken.

Vrije keuze

In overleg met je studieadviseur zou je deze vrije keuze ruimte kunnen vullen door een paar maanden in het buitenland te studeren, vakken te volgen op andere Nederlandse universiteiten of door een van de Wageningse minors te volgen. Een minor is een samenhangend cluster van vakken op een bepaalde thematiek of vakgebied. Je kan de vrije keuze ruimte ook invullen door een combinatie van bovengenoemde mogelijkheden.

Lees hier meer over specialisaties.