Klimaattop COP28

Van 30 november tot en met 12 december 2023 vindt de COP28, de 28e VN-klimaattop, plaats in Dubai. Op deze top bespreken de VN-lidstaten de mondiale strijd tegen klimaatverandering. Wetenschappers van Wageningen University & Research streven ernaar de delegaties van accurate informatie te voorzien en de onderhandelingen op de voet te volgen.

De pijlers van de COP28-actieagenda zijn: snel werk maken van een rechtvaardige, ordelijke en goed beheerde energietransitie, de klimaatfinanciering op orde brengen, de aandacht richten op mensen, levens en bestaansmiddelen, en alles onderstrepen met volledige inclusiviteit.

WUR organiseert sessies om deelnemers te informeren en met elkaar in contact te brengen. Hierbij betrekken we jongeren, studenten, overheden, NGO’s en bedrijven. We zullen ons vooral richten op het belang van op de natuur gebaseerde oplossingen. WUR heeft op deze terreinen een sterk trackrecord en een internationale reputatie.

WUR-activiteiten tijdens de Klimaattop: