Foto van jonge snijbiet op een perceel

Toegevoegde waarde voor WUR educatie

Society Based Education (SBE) zet zich in om real-life learning te integreren in het onderwijs van WUR. Op deze pagina lees je meer over waarom real-life learning belangrijk is en relevant voor het onderwijs en de universiteit.

Om hun verantwoordelijkheid te pakken in het ontwikkelen van oplossingen voor echte problemen, is het belangrijk dat studenten verschillende vaardigheden leren. SBE streeft ernaar het leren in de echte wereld (real-life learning) en het overschrijven van grenzen (boundary crossing) te versterken door de maatschappij en de universiteit met elkaar te verbinden.

De rol van SBE binnen het Teaching & Learning Centre (TLC) is om docenten ondersteuning te bieden met betrekking tot real-life learning. SBE is hier om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen, door real-life learning op te integreren in WUR-vakken waarbij studenten complexe uitdagingen vanuit de echte wereld aangaan. Deze aanpak overstijgt traditionele (maatschappelijke, disciplinaire en culturele) grenzen en rust WUR-studenten uit met de middelen die nodig zijn om complexe problemen te onderzoeken – uitdagingen die innovatieve, interdisciplinaire oplossingen vereisen.

Door samenwerking tussen individuen uit verschillende vakgebieden en met andere perspectieven te stimuleren, stellen we studenten in staat om samen innovatieve oplossingen te creëren. Dit bereidt hen voor op leren en ontwikkelen in complexe, onzekere omgevingen, waarin duurzaamheidsuitdagingen en andere ‘wicked problems’ dynamisch denken en aanpassingsvermogen vereisen.

Via workshops, begeleiding en hulpmiddelen ondersteunen we docenten bij het integreren van real-life learning in hun curricula. Met deze aanpak hopen we de volgende generatie leiders en veranderaars de vaardigheden te geven om een betekenisvolle impact te hebben in een snel veranderende wereld.

De afbeelding laat de voordelen van real-life learning zien voor studenten en docenten.

Referenties: