Wageningen: Wat kan mijn kind verwachten?

Gaat uw zoon of dochter studeren in Wageningen? We geven u informatie over zaken waar u als ouder mee te maken krijgt: Hoe is de opleiding opgebouwd? Hoe is de begeleiding geregeld? Waar kan ik als ouder terecht als ik vragen heb?

Meer over Wageningen

Wageningen University & Research (WUR) is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting Wageningen Research. Wageningen University houdt zich bezig met onderwijs en (fundamenteel) onderzoek. De Stichting Wageningen Research bestaat uit marktgerichte onderzoeksinstituten. Zij doen o.a. onderzoek naar voeding, leefomgeving of gezondheid in opdracht van (internationale) overheden en het (internationale) bedrijfsleven.

6.500 medewerkers en 10.000 studenten uit ruim honderd landen werken samen op Wageningen Campus binnen het domein gezonde voeding en leefomgeving. Het onderwijs en onderzoek van Wageningen University & Research wordt nationaal en internationaal geprezen. Al jarenlang worden wij door de Keuzegids en Elsevier Magazine aangewezen als de beste universiteit van Nederland. Ook binnen andere nationale en internationale rankings nemen we een toppositie in. De kwaliteit van ons onderwijs is heel goed en daar zijn we trots op.

Welke opleidingen zijn er?

Het domein van Wageningen University & Research bestaat uit drie samenhangende kerngebieden:

  • voeding en voedselproductie
  • leefomgeving
  • gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden

Deze onderwerpen zijn terug te vinden in onze bacheloropleidingen en masteropleidingen.

Bacheloropleidingen

Onze bacheloropleidingen omvatten drie leerjaren. Een student is toelaatbaar met een vwo diploma of vergelijkbaar en het juiste profiel. Elk leerjaar kunnen er 60 studiepunten worden gehaald.

studiepunten.jpg

Tijdens het eerste studiejaar moeten er minimaal 36 studiepunten worden gehaald. Dit heet Bindend Studieadvies. Dreigt een student een negatief Bindend Studieadvies te krijgen, dan wordt er na de tweede en vijfde periode (schriftelijk) contact met hem opgenomen. De student doet er goed aan in dit geval intensief contact met de studieadviseur te zoeken.
Hebt u als ouder vragen, dan kunt u contact opnemen met de oudervoorlichter (via het contactformulier).

bindend_studie_advies.jpg

Onze Bacheloropleidingen worden in het Nederlands of Engels gegeven. Naar mate de opleiding vordert wordt er ook in de Nederlandse opleidingen meer Engels gebruikt in de colleges.

Het eerste studiejaar bestaat voornamelijk uit inleidende vakken, die vaak samen met andere opleidingen gegeven worden. Heeft de student onverhoopt gekozen voor de verkeerde WUR opleiding? Binnen het domein van de studie kan er nog vaak geswitcht worden. De studieadviseur geeft hierover informatie.

Naarmate de opleiding vordert zal de student zich steeds meer specialiseren. De Bacheloropleiding wordt afgesloten met een Bachelorscriptie. Na de Bacheloropleiding volgt in principe de Masteropleiding. Ook een masterkeuze is een echte studiekeuze waarbij studenten vaak advies vragen aan hun ouders.

Masteropleidingen

Onze masteropleidingen omvatten twee leerjaren. Elk leerjaar kunnen er 60 studiepunten worden gehaald. De Masteropleiding is de afsluiting van een universitaire studie. Tijdens de Masteropleiding loopt de student stage en hij voert een eigen onderzoek uit. De Masteropleiding wordt afgesloten met een thesis/scriptie.

Een student kan kiezen voor een Masteropleiding binnen Wageningen University & Research of een andere universiteit. Er zijn ook studenten die een universitaire of hbo Bacheloropleiding hebben afgesloten bij een ander instituut, in Nederland of het buitenland. Ook zij kunnen kiezen voor een masteropleiding bij WUR. De Masteropleidingen worden in het Engels gegeven. Aan deze opleidingen nemen ook internationale studenten deel.

Een Masteropleiding geeft grote vrijheid aan de student. De student kan zich specialiseren en zijn talenten en capaciteiten volop ontplooien. Zo kan hij zich optimaal voorbereiden op de arbeidsmarkt. Een deel van de afgestudeerden kiest voor een PhD traject. Hij gaat promoveren. Dat is een vierjarig traject van werken en leren. De studieadviseur is ook in deze periode een belangrijke vraagbaak voor de student.

bama.jpg

Titels

Een Wageningse student die een Bacheloropleiding heeft afgerond mag BSc achter zijn naam zetten. Dat betekent Bachelor of Science. Een student die een Wageningse Masteropleiding heeft afgerond mag MSc achter zijn naam zetten, Master of Science. Dit is vergelijkbaar met het vroegere ingenieur (ir.) of doctorandus (drs.). PhD betekent Doctor of Philosophy, het vroegere doctor (dr.).

Een kamer vinden

De meeste Wageningse studenten wonen op een kamer. Vanaf 16 jaar kan een aankomend student zich al inschrijven op ROOM.nl waarna de student zowel op kamers van Idealis als DUWO kan reageren. Er zijn ook vele andere mogelijkheden. Soms begint een student met een tijdelijke kamer, soms in een van de omliggende dorpen. Daar is er meer aanbod. Zoals in elke studentenstad is er ook in Wageningen kamernood. Stimuleer uw kind zich op tijd in te schrijven bij ROOM.nl. Bekijk het blogartikel en een weblezing over een kamer vinden.

Het eerste studiejaar en de introductie

Het eerste studiejaar is een spannend jaar. Er moeten voldoende studiepunten worden gehaald, de student moet wennen aan zijn nieuwe leven. Veel is nieuw: het wonen en leven en het studeren. Een goede start is daarbij heel belangrijk. Elk jaar is er een introductieperiode waarbij de student kennismaakt met zijn medestudenten, de docenten en het instituut. Natuurlijk zijn er ook feesten. Een introductie (AID) kun je als Wageningse student eigenlijk niet missen.

Wie, wat, waar in het eerste studiejaar

Elk jaar publiceren we een introductieboekje voor eerstejaars studenten. Hierin vindt hij de contactadressen van zijn studieadviseurs, de studentendecanen, de vakken die hij in de eerste periode krijgt en hoe hij zich aan moet melden voor een tentamen. Ook vindt hij hier het jaarrooster. Daarin ziet hij wanneer er colleges zijn, wanneer er tentamens zijn en wanneer het vakantie is. Kijk als ouder ook eens in dit boekje.

Begeleiding in Wageningen

Docenten en de studieadviseur

De student heeft zelf de verantwoordelijkheid voor een succesvolle studie. Maar we vinden het belangrijk hem hierbij optimaal te ondersteunen. Ons onderwijs is persoonlijk en kleinschalig. Iedere student heeft een studieadviseur. De studieadviseur (Wie zijn de studieadviseurs?) is een belangrijke adviseur voor de student. Als het niet zo goed gaat met de studie of juist als de studie verbreed of verzwaard moet worden.

WUR vindt het belangrijk dat studenten hun capaciteiten optimaal ontwikkelen. Daarom helpen studieadviseurs ook bij het specialiseren en het vinden van een goede Masteropleiding. Studieadviseurs zijn makkelijk benaderbaar, maar de student moet wel zelf het initiatief nemen.

Dienst studentenbegeleiding en de studentendecaan


Wageningen heeft een team studentendecanen en studentenpsychologen waar studenten vertrouwelijk voor allerlei zaken terecht kunnen. Zijn er bijzondere omstandigheden? Zijn er belemmeringen of een handicap? Of is de student topsporter? Er zijn veel speciale voorzieningen.
Studenten kunnen heel makkelijk bij studentendecanen terecht voor een gesprek of het afspreken van speciale regelingen. Persoonlijke gegevens van studenten worden niet aan ouders gecommuniceerd. Lees meer over 'hulptroepen'.

Privacy van de student


Voor de wet is een student die bij Wageningen komt studeren volwassen, ook als hij qua leeftijd nog minderjarig is. Dat stelt strikte eisen aan hoe wij met ouders moeten communiceren. Helaas mogen wij nooit studieresultaten of studiegedrag van studenten communiceren aan ouders. In principe zijn de gesprekken tussen studieadvieurs en/of studentendecanen een zaak tussen student en adviseur. Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met de oudervoorlichter (via het contactformulier)

Wat kunt u als ouder doen?


Zijn er zaken waarvan u graag hebt dat wij die weten? Hebt u vragen? Zijn er zaken waar u zich zorgen over maakt? De contactpersoon voor ouders is Hermien Miltenburg (contactpersoon). U kunt haar mailen en bellen. Veel informatie over studeren en uw rol als ouder van een student vindt u bovendien op www.studiekeuzekind.nl, het blog voor ouders.

Kwaliteit van Wageningen University

De onderwijs kwaliteit en de onderzoekskwaliteit zijn wereldberoemd. Al jaren noemen de Keuzegids en Elsevier Magazine ons de beste universiteit van Nederland. Internationaal zijn we de beste universiteit op het gebied van landbouw ter wereld.

Werken na Wageningen

De meeste studenten vinden snel hun weg naar de arbeidsmarkt. Natuurlijk zijn er wel verschillen. De opleidingen hebben hier meer informatie over.

De arbeidsmarkt verandert snel. Er zullen nieuwe beroepen ontstaan en beroepen zullen verdwijnen. Alle bestaande beroepen zullen veranderen. Een brede universitaire opleiding zoals bij WUR is een mooie basis om met deze veranderingen mee te gaan. Zeker omdat er naast het vergaren van kennis, veel aandacht is voor het ontwikkelen van vaardigheden. Veel studenten werken tijdens hun opleiding, vaak op de universiteit zelf. We zien dat studenten die tijdens hun opleiding al werken bij WUR, sneller een baan vinden. Daarnaast zijn er enige algemene zaken waarover we geschreven hebben op het blog voor ouders.

Zoals: Wat verdient mijn kind na afstuderen?, Is mijn kind zeker van een baan?, Waar moet je als ouder op letten bij een open dag? en Tips over carrière en studiekeuze.