Schakelprogramma MSc Biologie

De MSc Biologie is een brede biologische opleiding, daarom is het noodzakelijk dat je op BSc niveau een brede kennis van de biologie hebt.

Vereiste kennis

Om toegelaten te kunnen worden tot de MSc Biologie moet je over voldoende kennis beschikken op het gebied van:

  • ecologie;
  • cel en moleculaire biologie;
  • genetica en evolutie;
  • organismale biologie (plant en dier);
  • wiskunde, statistiek en scheikunde. 

Schakelprogramma

Als je niet over voldoende voorkennis beschikt, dan kun je een schakelprogramma doen. Het schakelprogramma om toegelaten te kunnen worden tot de MSc biologie is maximaal 30 ects, maar zelden korter dan dat. Mocht een schakelprogramma van 30 ects niet voldoende zijn om toegelaten te kunnen worden tot de MSc Biologie, dan wordt geadviseerd om de BSc Biologie te doen.

Verwante opleidingen

Er zijn in Wageningen een aantal aan biologie verwante opleidingen, zoals:

Bij deze opleidingen kun je vaak terecht met geen of een korter schakelprogramma als je vooropleiding beter aansluit bij deze opleidingen. Bij deze verwante opleidingen kun je vaak dezelfde afstudeeronderzoeken doen, maar doordat deze opleidingen een specifiekere insteek hebben kan het schakelprogramma vaak korter of niet nodig zijn.

Toelating

Om toegelaten te worden tot het MSc Biologie programma moet het schakelprogramma binnen één jaar afgerond worden. Tenzij je door een overmacht situatie een tijdje niet hebt kunnen studeren. Om te beoordelen of je toegelaten kunt worden tot het schakelprogramma ter voorbereiding op de MSc kun je het beste beginnen aan de toelatingsprocedure.

Voor verdere vragen kun je het beste rechtstreeks contact opnemen met de studieadviseur van de MSc Biology, Arno Hoetmer (office.biologie@wur.nl).