Project

Samen Opleiden

Het opleiden van nieuwe leraren is belangrijker dan ooit. Het lerarentekort loopt immers alleen maar op. Terwijl studenten aan de lerarenopleiding de nodige theorie en handvatten krijgen aangereikt, vindt hun leerproces voor een groot gedeelte plaats in de scholen. Hoe zorgen we ervoor dat datgene dat de opleiding aanbiedt en verwacht, aansluit bij de leervragen van de student en de mogelijkheden die de school biedt? Dat is in een notendop de kern van het project ‘Samen opleiden’.

Samen Opleiden is een voorbeeld van een project waarin scholen samen met de universiteit en hogescholen, in de schooljaren 20-21 en 21-22, samenwerken aan de aanpak van personeelstekorten in onze regio. Het eerste jaar staat in het teken van Exploratie & Ontwerp. Er worden good practices op de verschillende scholen verzameld en gedeeld. Het tweede jaar staat in het teken van Uitproberen & Verankering in personeelsbeleid. Binnen verschillende scholen zullen good practices uitgeprobeerd worden en zullen de nieuwe begeleidingsvormen in het personeelsbeleid verankerd worden.

Tussentijdse resultaten

Lopende activiteiten

Meer informatie