Over Knowledge Transfer Centre De Marke

Het is ons doel om de verliezen van ammoniak, nitraat, fosfaat en broeikasgassen zo veel mogelijk te beperken. Mest en mineralen gebruiken we zo efficiƫnt mogelijk, zodat de behoefte aan grondstoffen en energie zo laag mogelijk is. Dit verkleint de ecologische voetafdruk van de productie. Zo zorgen we ervoor dat Nederland een aantrekkelijk land voor melkproductie blijft.

De verkregen kennis wordt toegepast door de pioniersbedrijven van het project Koeien & Kansen, waarvan De Marke ook zelf onderdeel is, en via hen door de gehele melkveehouderij.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Livestock Research en Wageningen Plant Research, onderdeel van Wageningen University & Research, en hoofdzakelijk gefinancierd door het ministerie van LNV en het landbouwbedrijfsleven (LTO/ZuivelNL).

De Marke is tevens een van de 16 deelnemers van het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). NPPL streeft ernaar om boeren en tuinders verder helpen met het toepassen van precisietechnieken met als doel:

  • opbrengsten te verhogen;
  • kosten te verlagen;
  • milieubelasting te verminderen;
  • de voedselkwaliteit te verbeteren.