Bedrijfs en Consumentenwetenschappen

Studieprogramma Bedrijfs- en Consumenten-wetenschappen

Je eerste studiejaar bestaat uit tien algemene vakken. In het tweede jaar heb je een gezamenlijk gedeelte van zes verplichte vakken en maak je een keuze tussen de majors Bedrijfswetenschappen en Consumentenwetenschappen. Het derde jaar volg je vakken binnen je gekozen major, heb je vrije keuzeruimte en sluit je af met een bachelorscriptie.

Het eerste jaar

De combinatie van Bedrijfs- èn Consumentenwetenschappen is uniek. De studie begint met een breed jaar waarin je van beide disciplines de basisconcepten leert. Je volgt ook algemene vakken zoals sociologie, economie, recht en onderzoeksmethodologie. Deze nieuwe kennis pas je aan het eind van het jaar toe op een concreet vraagstuk.

Hieronder zie je hoe het eerste jaar van deze opleiding is ingevuld en worden de tien basisvakken uitgebreid beschreven.

Major Bedrijfswetenschappen

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Je kunt de vakken binnen deze major indelen in de volgende drie invalshoeken:

  • Accounting & Corporate Financial Management
  • Strategisch Management & Marketing
  • Logistiek en Datamanagement

Bij de major Bedrijfswetenschappen ligt de focus op het leren aansturen van diverse bedrijfsprocessen. Plannen, organiseren, leidinggeven en evalueren zijn belangrijke taken van de manager om ervoor te zorgen dat het bedrijf zijn doelen behaalt. De supply chain is hierbij ook heel erg belangrijk. Je bekijkt de hele keten, dus van beginproduct tot het moment waarop de consument het eindproduct in de winkel kan kopen. Om efficiënt te werken is het bijvoorbeeld handig om de diverse stromen, zoals de informatie- en financiële stroom te volgen binnen de gehele keten. Kortom, bij de major Bedrijfswetenschappen is je taak vooral om te zorgen dat het bedrijf goed loopt (management).

In het 2e en 3e collegejaar volg je vakken welke geheel gericht zijn op de major. Om je alvast inzicht te geven in het aanbod en een omschrijving per vak vind je hieronder een overzicht.

Major Consumentenwetenschappen

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

De major Consumentenwetenschappen kent de volgende vijf invalshoeken:

  • Individuele beslissingen (informatieverwerking en aankoopgedrag); 
  • Invloed van de omgeving (sociaal en economisch);
  • Productgebruik (waarneming en ervaring).

Bij de major Consumentenwetenschappen houd je je bezig met de manier waarop consumenten keuzes maken. De ‘waarom’ vraag wordt veel gesteld. Dus bijvoorbeeld: waarom kiest de consument voor Coca-Cola in plaats van AH-cola, waarom worden producten zoals Mars en Snickers vaker bij de kassa verkocht dan in het algemene schap? Je gaat in op thema’s als lifestyle en (koop)gedrag. Daarnaast ga je bij deze major in op het feit hoe de producent het beste kan inspelen op de wensen van de consumenten, zodat het product of de betreffende dienst nog aantrekkelijker wordt. Kortom, bij de major Consumentenwetenschappen ligt de focus op de wensen en het koopgedrag van consumenten.

In het 2e en 3e collegejaar volg je vakken welke geheel gericht zijn op de major. Om je alvast inzicht te geven in het aanbod en een omschrijving per vak vind je hieronder een overzicht.

Nederlands- en Engelstalig onderwijs

In het eerste jaar zijn er Nederlandse colleges, met daarnaast voornamelijk Engelse boeken. Hierdoor groei je als student naar het volledige Engelstalige onderwijs in het tweede en derde jaar toe.

Engelstalig onderwijs in de bachelor geeft je een goede voorbereiding op je vervolgopleiding. Die zijn namelijk bijna in heel Nederland Engelstalig. Daarnaast is het Engels een universele taal die veel wordt gebruikt in allerlei werkvelden. Door in de bachelor al kennis te maken met de Engelse vaktaal heb je een voordeel, zeker bij multinationals en internationale ondernemingen.

Je zult merken dat je je het Engels snel eigen maakt. Binnen de universiteit zijn er verschillende mogelijkheden om je hierin te ondersteunen zoals Into Languages.

Indeling collegejaar

Ieder collegejaar bestaat uit 6 periodes van ieder 8 weken met uitzondering van periode 3 en 4. Deze periodes duren 4 weken. In tegenstelling tot de andere periodes volg je in deze vier weken 1 vak fulltime, terwijl je de andere periodes 1 ochtend- en 1 middagvak volgt.

Kan ik de majors Bedrijfswetenschappen en Consumentenwetenschappen combineren?

In het tweede jaar kies je je major. Mocht je eigenlijk beide delen heel erg interessant vinden, dan kan je deze door middel van je vrije deel in het derde jaar combineren. Het vrije deel is een periode van een half jaar en deze is bedoeld om te specialiseren of juist te verbreden. Specialiseren houdt in dat je je gaat focussen op een bepaald thema binnen je major, bijvoorbeeld logistiek bij bedrijf of koopgedrag bij consument. Verbreden houdt in dat je andere vakken buiten je major horen gaat volgen. Dit kan heel divers zijn. Zo kan je als je Bedrijfswetenschappen hebt gekozen vakken van Consumentenwetenschappen gaan volgen, maar kan je ook je kennis verbreden door bijvoorbeeld psychologie of ICT-vakken te volgen (eventueel in het buitenland of aan een andere universiteit). Op die manier kan je beide majors in je bachelor verwerken.

Vrije keuzeruimte

In het laatste half jaar van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen heb je vrije keuzeruimte. Je kiest een pakket keuzevakken dat voldoende samenhang en niveau heeft. Je kunt vakken kiezen in Wageningen, maar je kunt ook naar een andere universiteit in Nederland of naar het buitenland gaan. Voor de mogelijkheden in het buitenland kan je kijken bij Student Exchange.

Veelgestelde vragen

Heb je nog meer vragen of is iets nog niet helemaal duidelijk? Kijk eens bij Veelgestelde vragen.

Terug naar BSc Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen