VWO-diploma nieuwe tweede fase instroom vanaf 2022

In de toekomst zullen een aantal toelatingseisen voor de VWO-studenten veranderen. De veranderingen zullen van toepassing zijn op studenten met een VWO-diploma nieuwe tweede fase die starten vanaf september 2022.

Deze studenten zullen veelal in september 2019 met het vierde jaar van hun VWO-opleiding zijn begonnen.

Voor studenten die vóór 1 september 2022 willen beginnen aan een bacheloropleiding, gelden meestal andere toelatingseisen.

Voor studenten die vóór 1 augustus 2007 met het vierde jaar van hun vwo studie zijn begonnen, gelden meestal andere toelatingseisen.

Vereiste vakken niet in je profiel?

Voldoe je niet aan de vereisten zoals hieronder aangegeven? Dan moet je aantonen dat je voldoende kennis van de ontbrekende vakken bezit om het onderwijs binnen de opleiding te kunnen volgen. Heb je een VWO-diploma met een E&M- of C&M-profiel en wil je Biologie of Voeding en Gezondheid gaan studeren? Neem dan contact op met de Bachelortoelatingscommissie.
Vereisten bij een VWO diploma nieuwe tweede fase voor de verschillende bacheloropleidingen
Opleiding VWO profiel Natuur & Techniek VWO profiel Natuur & Gezondheid VWO profiel Economie en Maatschappij VWO profiel Cultuur en Maatschappij
Agrotechnologie N S + N S + N + WA/WB
Animal Sciences* B S + B S + B + WA/WB
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen WA/WB
Biologie B N Niet toelaatbaar Niet toelaatbaar
Biotechnologie WB S + B/N + WB S + B/N + WB
Bos- en Natuurbeheer A/B A/B A/B + WA/WB
Communicatie en Life Sciences
Economie en Beleid WA/WB
Environmental Sciences* N S + N S + N + WA/WB
Food Technology* S + B/N S + B/N + WA/WB
Gezondheid en Maatschappij WA/WB
International Land and Water Management* N N N + WA/WB
Internationale Ontwikkelingsstudies WA/WB
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning A/B A/B A/B + WA/WB
Moleculaire Levenswetenschappen WB + N/NLT S + WB + N/NLT S + WB + N/NLT
Plantenwetenschappen S + B/N S + B/N + WA/WB
Soil, Water, Atmosphere* N S + N S + N + WA/WB
Tourism*
Voeding en Gezondheid Niet toelaatbaar Niet toelaatbaar

Toelichting op bovenstaande tabel

• = direct toelaatbaar

* = De opleidingen Animal Sciences, Environmental Sciences, Food Technology, International Land and Water Management, Soil Water Atmosphere en Tourism zijn vanaf september 2018 volledig in het Engels.

Waar een aanvulling nodig is, staan in de tabel de betreffende vakken genoemd.

A = Aardrijkskunde
B = Biologie
N = Natuurkunde
NL&T = Natuur, Leven en Technologie
S = Scheikunde
WA = Wiskunde A
WB = Wiskunde B
+ = en; bijvoorbeeld N + S betekent Natuurkunde en Scheikunde

/ = of; bijvoorbeeld WA/WB betekent Wiskunde A of Wiskunde B