Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Veel opleidingen stellen aanvullende eisen aan je vooropleiding. Ze eisen bijvoorbeeld wiskunde, scheikunde en/of natuurkunde op vwo-niveau.

Voldoe je niet aan de voorvereisten? Dan moet je aantonen dat je voldoende kennis van ontbrekende vakken bezit om het onderwijs binnen de opleiding te kunnen volgen.

Je kunt:

  • vwo-deelcertificaten halen, b.v. bij het volwassenen onderwijs (VAVO);
  • voortentamens doen (en daarmee vwo-deelcertificaten behalen) bij de CCVX;
  • toelatingsexamens doen (en daarmee vwo-deelcertificaten behalen) bij Boswell-Bèta te Utrecht.

De Centrale Commissies Voortentamen

De Centrale Commissies Voortentamen zijn landelijke samenwerkingsverbanden van de Nederlandse universiteiten, waaronder Wageningen University. Het is mogelijk om je bij de CCVX aan te melden voor de voortentamens wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. CCVX biedt geen voorbereidende cursussen aan, maar wel informatie over de lesstof en oefenmateriaal.

Boswell-Bèta

Het Boswell-Bèta in Utrecht verzorgt aanvullende cursussen en examens in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Meer informatie over de cursussen en de af te leggen examens is te lezen op de website van Boswell-Bèta.