Plastic zonder Olie

De lesmodule 'Plastic zonder Olie' gaat in op de productie van plastics en de mogelijkheid om plastics uit natuurlijke grondstoffen te synthetiseren. Het duurzaamheidsvraagstuk rondom plastic is de centrale context. Kunnen plastics uit biomassa een positieve bijdrage aan duurzame materialen leveren? De module 'Plastic zonder Olie' behandelt de relatie tussen structuur van polymeren en de eigenschappen van plastics en sluit daarmee naadloos aan op het nieuwe examenprogramma scheikunde.

De leerling gaat zelf actief aan de slag door plastic uit garnalenpantsers en uit aardappelen te synthetiseren. De module sluit af met een casus waarin de leerling onderzoek gaat doen naar een zelf gekozen biopolymeer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan polymelkzuur.

De module is ontwikkeld door een team van scheikundedocenten in samenwerking met Food Valley Netwerk VO-HO. Naast de practica waarin de leerlingen bioplastics gaan maken ligt het zwaartepunt van de module bij een multidisciplinaire slotopdracht.

Leerlingenmateriaal De lesmodule is vanaf nu op deze pagina te vinden. De docentenhandleiding kunt u via dit formulier aanvragen.
Doelgroep vwo 5 en 6 NG/NT profiel (scheikunde)
Studielast 40 studielasturen, 20 contacturen, 20 zelfstudie-uren
Experimenten In het practicumgedeelte van de module maken de leerlingen zelf bioplastics. Uit aardappels wordt zetmeelplastic gemaakt, uit de schaal van kreeften wordt chitine gemaakt en de leerlingen synthetiseren ook zelf polystyreen.
Context / Concept Polymeren: polymerisatiemechanismen, materiaaleigenschappen, moleculaire structuur. Plastics: eigenschappen, grondstoffen, bioplastics. Milieuaspecten.
Voorkennis Scheikunde op onderbouwniveau
Toetsing Niet opgenomen in de module. Wel extra oefenopgaven opgenomen.
Verwante opleidingen Moleculaire Levenswetenschappen
Biotechnologie
Biologie