Meer over het Certificaatprogramma

Het certificaattraject van Studium Generale staat open voor alle studenten van Wageningen University & Research die zich breed willen ontwikkelen, een grote interesse hebben in de wereld om hen heen, en zichzelf willen trainen in kritisch denken en reflecteren.

Wanneer ik op het hele certificaattraject reflecteer, kan ik alleen maar positief zijn. Ik heb veel inzicht gekregen in verschillende onderwerpen en mijn algemene kennis flink uitgebreid. Ik heb nagedacht over onderwerpen waar ik normaliter nooit over na zou denken en nam deze vaak mee naar huis. Hierdoor ontstonden vaak mooie gesprekken met vrienden, familie en huisgenoten.

Door deel te nemen aan het Certificaatprogramma verbreed je je horizon en ontwikkel je competenties op het gebied van luisteren, reflecteren, redeneren, samenvatten en schrijven. In je reflectieverslag vat je eerst de kern van de activiteit – meestal een lezing – samen. Daarbij maak je het onderscheid tussen de meningen en de onderbouwde argumenten van de
spreker. Vervolgens reflecteer je al schrijvende op de activiteit. Je legt
verbindingen tussen je eigen referentiekader, ervaringen, normen en waarden enerzijds, en de informatie en inzichten uit de lezing anderzijds. Je reflecteert op wetenschap, samenleving en je persoonlijke levenssfeer, waarbij je meer inzicht krijgt in de wijze waarop je denkt en waarom.

Het certificaat wordt uitgereikt als je:

  • minimaal 25 SG-activiteiten bezoekt
  • een reflectieverslag schrijft over elke activiteit die je bijwoont
  • twee gepersonaliseerde reflectieopdrachten voltooit
  • deelneemt aan de periodieke certificaatsessies die regelmatig worden georganiseerd voor certificaatstudenten (deelname aan minstens drie sessies over verschillende thema's)
  • het Certificaatprogramma doorloopt in twee jaar en volgens de richtlijnen in de Certificate Programme Student Guide

Wil je jezelf ontwikkelen in het Certificaatprogramma en een certificaat verdienen? Stuur dan een e-mail met je motivatie naar Studium Generale. Vervolgens nodigen we je uit voor een oriënterend gesprek. Uit die e-mail en dat gesprek moet blijken:

  • wat je interesses zijn en wat je (studie)achtergrond is
  • waarom je graag zou deelnemen aan het Certificaatprogramma
  • waarom je denkt de inspanningen die dit programma vraagt te kunnen volhouden

Je kunt op elk gewenst moment beginnen met het traject. Het traject kan in overleg onderbroken worden, bijvoorbeeld voor een stage of afstudeeronderzoek buiten Wageningen. Als je vragen hebt over het Certificaatprogramma, aarzel dan niet om contact op te nemen via e-mail.