Ontwikkelgroepen

Senior Science Lab

Wetenschapsknooppunt Wageningen University organiseert nascholingsbijeenkomsten en brengt leerkrachten, pabostudenten en wetenschappers samen. Eén van de activiteiten die binnen het Senior Science Lab georganiseerd wordt, is de inspiratiemiddag* voor pabo-studenten.

Tweedejaars pabo-studenten krijgen tijdens deze inspiratiemiddag van het Senior Science Lab handvatten om wetenschap en techniek in de klas te brengen op hun stageschool. In een algemene introductie maken zij kennis met het Wetenschapsknooppunt Wageningen University. Vervolgens maken zij in twee workshops kennis met een wetenschapper en zijn/haar onderzoek.

Deze workshops bestaan uit drie gedeeltes:

  • Inleiding door een medewerker van Wetenschapsknooppunt Wageningen University;
  • Presentatie van een wetenschapper van Wageningen University & Research;
  • Interactief gedeelte waarin met elkaar wordt besproken hoe de studenten het onderzoek van de wetenschapper kunnen vertalen naar activiteiten voor in hun stageklas.

De inspiratiemiddag vindt plaats in februari. De exacte datum voor 2019 wordt binnenkort bekend gemaakt.

Meer Senior Science Lab

*Voorheen W&T-Conferentie