Ontwikkelgroepen

Senior Science Lab

Wetenschapsknooppunt Wageningen University organiseert nascholingsbijeenkomsten en brengt leerkrachten, pabo-studenten en wetenschappers samen. Eén van de activiteiten die binnen het Senior Science Lab georganiseerd wordt, is de inspiratiemiddag (voorheen W&T-conferentie) voor pabo-studenten.

Ongeveer 90 pabo-studenten uit het tweede jaar van Christelijke Hogeschool Ede krijgen tijdens de inspiratiemiddag handvatten om wetenschap en techniek in de klas te brengen op hun stageschool. In een algemene introductie maken zij kennis met het Wetenschapsknooppunt Wageningen University. Vervolgens maken zij in workshops kennis met een wetenschapper en zijn/haar onderzoek rondom “plant”, “voeding”, “bodem” en “dier”.

Workshops

De workshops bestaan uit drie gedeeltes:

  • Inleiding door een medewerker van Wetenschapsknooppunt Wageningen University;
  • Presentatie van een wetenschapper van Wageningen University & Research;
  • Interactief gedeelte waarin met elkaar wordt besproken hoe de studenten het onderzoek van de wetenschapper kunnen vertalen naar activiteiten voor in hun stageklas.

Inspiratiemiddag 12 februari 2019

De volgende inspiratiemiddag vindt op dinsdag 12 februari vanaf 13:00 uur op het Forum plaats. De deelnemende pabo-studenten hebben zich via hun opleiding opgegeven.

Meer Senior Science Lab

*Voorheen W&T-Conferentie