Lutkemeeerpolder

Project

Lutkemeerpolder; groen of groei?

De schaarste van bouwgrond in de randstad maakt de afweging tussen ecologie of economie steeds ingewikkelder. Dit is een wereldwijd probleem en in de Lutkemeerpolder in het klein zichtbaar. Stichting behoud Lutkemeerpolder heeft aan de Wetenschapswinkel gevraagd te onderzoeken welke problemen er liggen rond de voorgenomen ontwikkelingen in de Lutkemeerpolder.

Vanuit de gemeente liggen er ontwikkelingsplannen voor het realiseren van een businesspark. Daar tegenover staat de stichting behoud Lutkemeer, die graag het historische karakter van de polder behouden zien en een alternatief plan voorsteld. In dit spanningsveld is het cruciaal om ecologie en economie, of groen en rood, goed af te wegen.

Onderzoeksvragen

  • Wat is de waarde van het gebied voor de omgeving?
  • Hoe be├»nvloeden de voorgestelde ontwikkelingen de waarde van het gebied voor de omgeving?
  • Is er in de ontwikkelingsplannen rekening gehouden met de waarde van het gebied voor de omgeving?