Sociologie van Ontwikkeling en Verandering (SDC)

Onze groep karakteriseert zich door een kritische blik op mondiale processen en thema’s gerelateerd aan ontwikkeling en verandering en hun relatie met crisis, bestuur, livelihood en hulpbronnen.

Het onderwijs en onderzoek op Wageningen University & Research zijn voornamelijk Engelstalig. Vandaar dat de meeste informatie over de leerstoelgroepen in het Engels beschikbaar is. De Nederlandstalige nieuwsberichten en agendapunten zijn beperkt en staan op deze pagina. Uitgebreidere informatie vindt u op de Engelstalige pagina van Sociologie van Ontwikkeling en Verandering.

Ga naar Sociology of Development and Change Group (Engelstalig)