Pluimvee

De pluimveehouderij is een relatief kleine economische sector in Nederland en erg divers van aard.

De gespecialiseerde pluimveebedrijven houden het grootste deel (bijna 90%) van de pluimveestapel. 

De belangrijkste bedrijfstypen zijn legkippenbedrijven en slachtpluimveebedrijven. Bij de legkippenbedrijven kan onderscheid worden gemaakt naar leghennen voor de productie van consumptie-eieren en vleeskuikenouderdieren voor de productie van broedeieren in de slachtsector. De slachtpluimveebedrijven bestaan voor het grootste deel uit vleeskuikenbedrijven. Daarnaast zijn er kleinere aantallen kalkoenenbedrijven, eendenbedrijven en parelhoenderbedrijven.

Binnen de legsector is er een grote variatie tussen huisvestingssystemen zoals leghennen in koloniehuisvesting, scharrelhennen met en zonder uitloop en biologische leghennen. De laatste jaren zijn ook in de vleeskuikensector de alternatieve houderijsystemen in opkomst, zoals scharrelvleeskuikens en biologische vleeskuikens.

Internationaal

Wageningen Economic Research is op het terrein van de pluimveehouderij actief in internationale netwerken. Sectordeskundige Peter van Horne is voorzitter van de werkgroep 'poultry economics and marketing' van de World Poultry Science Association (WPSA) en economic analyst bij de International Egg Commission (IEC) in London.