Agrifood-reststromen verwaarden binnen de circulaire economie

Agrifood-reststromen verwaarden binnen de circulaire economie

“Kan ik een hogere waarde realiseren voor mijn reststromen en daarmee bijdragen aan een circulaire economie?” Een vraag die veel bedrijven en overheden bezig houdt en waarop Wageningen Food & Biobased Research antwoord kan geven.

Reststromen van agrifood-producten zitten boordevol waardevolle componenten waarvoor vaak verrassende toepassingen mogelijk zijn. Wageningen Food & Biobased Research geeft ketenpartners, vanuit een totaalaanpak, inzicht in kansen voor een goede verwaarding van reststromen.

Circulaire voedselketen

We helpen partners in de voedselketen met een set aan expertises en technologieën uit reststromen te halen wat erin zit. We ondersteunen, indien gewenst, bij alle stappen die nodig zijn om van idee tot vermarktbaar product te komen; van monitoring & analyse tot product- en procesontwikkeling, consumentenonderzoek en de keteninrichting. Hierbij leggen wij een verbinding tussen food en non-food – twee ketens die in een circulaire economie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Bij de teelt van voedselgewassen en de productie van voedingsmiddelen blijft altijd een deel over dat niet geschikt is voor consumptie. Deze reststromen kunnen een duurzame grondstofbron vormen voor nieuwe voedselingrediënten en biobased producten en leveren milieuwinst op.

Afval bestaat niet

Als het aan ons ligt, wordt in 2030 minstens de helft van alle agrifood- reststromen hoogwaardig verwerkt tot voedingsmiddel, veevoeder en/of biobased materialen. Dit betekent dat grondstoffen veel efficiënter gebruikt worden. Bestaande bedrijven genereren meer omzet en nieuwe bedrijven brengen innovatie en extra werkgelegenheid. Deze droom kan uitkomen als iedere partner in de keten, van boer tot retailer, zijn steentje bijdraagt en beseft dat een circulaire economie creëren iets is wat je samen doet. Bij Wageningen Food & Biobased Research doen we er alles aan om bedrijven en overheden hierin te ondersteunen en mooie initiatieven op elkaar af te stemmen. Zodat we ooit met recht kunnen zetten: afval bestaat niet.

Haal meer uit uw reststromen

Download the model