We werken vanuit een neutrale positie voor zowel publieke als private cliƫnten. Duurzaamheid voor alle partijen is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Voorbeelden van onze activiteiten

  • Ontwikkelen van rendabele systeeminnovaties en maatschappelijk gewenste verbeteringen
  • Oplossingen vinden voor een verbeterd gebruik van mest en mineralen
  • Emissies meten van huisvestingssystemen en technische installatie
  • Uitvoeren van een levenscyclusanalyse van veehouderijsystemen en deelsystemen

Innovatiecentra

Voor melkveehouderijonderzoek beschikken we in Leeuwarden over Dairy Campus en in Hengelo (Gelderland) over De Marke. Voor de varkenshouderij maken we gebruik van het Varkens Innovatiecentrum in Sterksel. De emissiemeetploeg is landelijk inzetbaar.

Begeleiding van processen

Naast inhoudelijk expertise leveren we ook deskundige begeleiders voor het faciliteren van innovatieprocessen op zowel systeem- als bedrijfsniveau.

Neem contact op met onze contactpersonen formuleer samen een passende oplossing voor uw kennisvragen over Veehouderij en Omgeving.

Samenwerking

Voor de uitvoering van onze opdrachten werken we samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen binnen en buiten Wageningen University & Research, en met het bedrijfsleven.

Nieuws over veehouderij en omgeving

Meer nieuws