We werken vanuit een neutrale positie voor zowel publieke als private cliƫnten. Duurzaamheid voor alle partijen is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Relevante activiteiten zijn bijvoorbeeld:

  • ontwikkelen van rendabele systeeminnovaties en maatschappelijk gewenste verbeteringen;
  • oplossingen vinden voor een verbeterd gebruik van mest en mineralen;
  • emissies meten van huisvestingssystemen en technische installaties;
  • uitvoeren van een levenscyclusanalyse van veehouderijsystemen en deelsystemen.

Voor melkveehouderijonderzoek beschikken we in Leeuwarden over Dairy Campus en in Hengelo (Gelderland) over De Marke. Voor de varkenshouderij maken we gebruik van het Varkens Innovatiecentrum in Sterksel. De emissiemeetploeg is landelijk inzetbaar.

Naast inhoudelijk expertise leveren we ook deskundige begeleiders voor het faciliteren van innovatieprocessen op zowel systeem- als bedrijfsniveau.

Neem contact op met onze contactpersoonen formuleer samen een passende oplossing voor uw kennisvragen over Veehouderij en Omgeving.

Voor de uitvoering van onze opdrachten werken we samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen binnen en buiten Wageningen University & Research, en met het bedrijfsleven.