Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de Meststoffenwet. In die wet staan de regels, normen en forfaits van het Nederlandse mestbeleid beschreven.

Voor het onderhoud en de aanpassing van de Meststoffenwet laat het ministerie van LNV zich adviseren door de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM). De CDM is op verzoek van het ministerie van LNV in het najaar van 2003 ingesteld.

De CDM is een onafhankelijke wetenschappelijke commissie en bestaat uit acht leden. Daarnaast is er een adviseur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).