Opening academisch jaar

Wageningen University & Research geeft elk jaar veel aandacht aan de officiële Opening van het Academisch Jaar. Gerenommeerde wetenschappers, kunstenaars, schrijvers of opiniemakers delen hun meningen over actuele onderwerpen zoals voedsel, gezondheid en het milieu. Het is traditie dat jonge wetenschappers uit Wageningen ook op het thema reflecteren. Dit evenement is voor iedereen toegankelijk.

  • Unifarm
  • Plant Breeding
  • CIAT

2 september 2019: Opening van het Academisch Jaar

2019-2020 Dialoog: De Academische Verantwoordelijkheid

Zijn wij er tegenwoordig in de huidige samenleving nog toe in staat om naar standpunten over complexe ontwikkelingen te luisteren als deze niet overeen komen met die van onszelf? Staan wij nog steeds open voor nieuwe feiten, or zoeken we steeds meer enkel naar feiten die onze eigen meningen ondersteunen?

Natuurlijk zijn emoties en ideologieën altijd sterke bouwstenen geweest voor onze overtuigingen en oordelen. Maar de laatste tijd lijken de wetenschap en de rede steeds vaker overrompeld te worden door het voortdurend framen van onderwerpen. Dit maakt het lastig om de veelbelovende oplossingen en innovaties door te voeren die momenteel hard nodig zijn om problemen zoals voedselzekerheid, klimaatverandering en de afname van de biodiversiteit aan te pakken.

Onze gastspreker Professor Rik Torfs, voormalige Rector Magnificus voor KU Leuven, zal de noodzaak tot een open dialoog binnen academische kringen aan de kaak stellen. Nadat hij het centrale idee heeft besproken, zal het thema aan bod komen tijdens een speciale talkshow. Verscheidene jonge academici zullen hun meningen over dit onderwerp delen.

N.B. De opening van het academisch jaar is volledig in het Engels

Programma Opening academisch jaar 2019/2020
14:30 Registratie en ontvangst
15:30 Opening Prof. dr ir. Louise O. Fresco | Voorzitter Wageningen University & Research
Prof. Rik Torfs | Professor en voormalig Rector Magnificus KU Leuven
Muzikaal intermezzo
Talkshow met de wetenschappers van Wageningen University & Research
Uitreiking van de prijzen voor Research en Outstanding Alumnus van het University Fund Wageningen
Officiële opening door Prof. dr ir. Arthur P.J. Mol | Rector Magnificus Wageningen University
17:00 Receptie

Locatie: Wageningen Campus, Orion-gebouw, Bronland 1, 1708 WH Wageningen

Bronnen foto's: Marte Hofsteenge (Unifarm), Jesse Reij (Plant Breeding), Georgina Smith/CIAT.

Speech

Vorige openingen

De vorige Opening van het Academisch Jaar, dat het begin vormde van het academische jaar waarin wij ons 100-jarige jubileum vierden (9 maart, 2018), had als thema: de invloed die wetenschap op het optimisme van de wereld heeft.