Nieuws

Factsheets minder bekende boomsoorten

Gepubliceerd op
29 september 2021

Vanuit klimaatslim bosbeheer wordt onderzocht welke minder bekende boomsoorten geschikt zijn om aan te planten in het Nederlandse bos. Om de kennis over deze boomsoorten te vergroten, zijn in het kader van een LNV-project factsheets ontwikkeld voor de elsbes, gewone zilverspar, tamme kastanje, walnoot en ratelpopulier.

Gemengd bos, meer veerkracht

Om bossen weerbaarder te maken tegen klimaatsverandering en opkomende ziekten en plagen, wordt het aanplanten van een grotere diversiteit aan boomsoorten als een belangrijke maatregel gezien. Er is daarom de behoefte om kennis over minder bekende boomsoorten te bundelen en te delen.

In het kader van het LNV-project ‘Vergroten kennis en beschikbaarheid klimaatslimme boomsoorten en herkomsten’ is informatie over de in Europa voorkomende soorten elsbes, gewone zilverspar, tamme kastanje, walnoot en ratelpopulier gebundeld in factsheets. Deze zijn door Probos samengesteld in samenwerking met het CGN en anderen. Hierin wordt informatie gegeven over groeiplaatseigenschappen, schaduw- en droogtetolerantie, bijdrage aan de biodiversiteit, houtkwaliteit, bijdrage aan CO2-vastlegging, en gevoeligheid voor wildschade, ziekten en plagen. Ook is gekeken naar potentiële risico’s, zoals invasiviteit van de boomsoort, en worden tips voor aanplant en beheer gegeven. De factsheets zijn te downloaden via de website van Probos en via de Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer.

Minder bekende boomsoorten en de Rassenlijst Bomen

In de factsheets zijn herkomsten uit zowel Nederland als het buitenland beschreven. Vooral van minder bekende soorten, zoals de elsbes, walnoot, ratelpopulier en tamme kastanje, zijn weinig geschikte herkomsten voor aanplant in het Nederlandse bos bekend. Om de beschikbaarheid van zaadgoed van minder bekende boomsoorten te vergroten, wordt gezocht naar geschikte zaadopstanden om op te nemen in de Rassenlijst Bomen . Zo is onlangs de eerste opstand van de zilverspar in de Emmerdennen opgenomen. Deze schaduwtolerante soort kan op geschikte groeiplaatsen dankzij zijn penwortel beter tegen droogte dan bijvoorbeeld de fijnspar.

Potentiële opstanden voor de Rassenlijst Bomen kunnen worden aangemeld op www.rassenlijstbomen.nl. Hierbij is het onder meer van belang dat de populatie groot genoeg is en de bomen voldoende oud zijn (> 35 jaar). Goede en tegenvallende resultaten met minder bekende boomsoorten kunnen gedeeld worden via het  Boomsoortenportaal.

Foto: Šarūnas Šimkus.