Genenbank dierlijke bronnen

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) beheert genenbankcollecties van runderen, varkens, paarden, schapen, geiten, honden, kippen, duiven, eenden, ganzen en konijnen. Het gaat zowel om zeldzame Nederlandse rassen als om gangbare rassen die wereldwijd een belangrijke rol spelen in de voedselproductie. Het CGN bewaart meer dan 350.000 doses sperma bij -196 graden Celsius in vloeibare stikstof. Daarnaast liggen er embryo’s, eicellen en DNA opgeslagen.

Doelstellingen van de genenbank

  • Veiligstellen van genetische diversiteit van zeldzame rassen en van gangbare rassen
  • Inzetten van genetisch materiaal ter ondersteuning van fokprogramma’s van zeldzame rassen
  • Verzekering zijn voor calamiteiten, zoals het verlies van rassen bij het uitbreken van dierziekten
  • Beschikbaar stellen van materiaal voor onderzoek en genetische karakterisering
De dierlijke genenbank is een unieke bron van genetische diversiteit, voor fokkerij en onderzoek.
Sipke Joost Hiemstra - Hoofd CGN