Duurzaamheid

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn belangrijke pijlers voor Wageningen University & Research. Ze komen tot uitdrukking in onze missie 'To explore the potential of nature to improve the quality of life’, én onze ambitie om voorloper te zijn op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. Kortom, Wageningen University & Research staat voor duurzaamheid.

Zo is duurzaamheid in het aanbod van de 19 BSc-, de 28 MSc-opleidingen en het Lifelong learning programma van Wageningen University sterk vertegenwoordigd. Ook is er doorgaans een duurzame component in het Wageningse onderzoek.

Met het nieuws en de agenda van Wageningen University & Research (WUR) is de informatie over duurzaam onderwijs en onderzoek actueel. Daarnaast is Wageningen University & Research voorloper in de duurzame bedrijfsvoering.

WUR is partner in het Wagenings klimaatplan

Wageningen University & Research onderschrijft samen met inmiddels 18 ‘klimaatpartners’ het Klimaatplan Wageningen 2017-2021. Het doel van het plan is de komende jaren grote stappen te zetten op weg naar een klimaatneutraal Wageningen. Hiervoor worden tal van projecten uitgevoerd. Ook WUR wil een bijdrage leveren aan de grote klimaatopgave en zal zich hiervoor zowel op eigen initiatief als samen met andere partners actief inzetten.

logo-wageningen-klimaatneutraal.jpg

Veel WUR-projecten en activiteiten op het gebied van energie, afval en mobiliteit dragen bij aan het verkleinen van de klimaatimpact. Jaarlijks meet WUR haar klimaatimpact met de CO2 footprint.

Een greep uit de resultaten tot nu toe

  • WUR berekend jaarlijks een CO2 footprint. Vergeleken met 2010 stootte WUR in 2017 51% minder CO2 uit.
  • WUR wekt zelf duurzame energie op met windmolenparken in Lelystad, bio-WKK’s, de WKO op Wageningen Campus en zonnepanelen. In 2017 werd 104% van het energiegebruik van WUR duurzaam opgewekt.
  • Wageningen Campus is één van de meest duurzame kenniscampussen ter wereld, o.a. door gebruik van warmte-koude opslag voor gebouwen op Wageningen Campus en het toepassen van hoge duurzaamheidscriteria bij bouw, onderhoud en renovatie.
  • In de GreenMetric ranking staat Wageningen University & Research op plek 1 en is uitgeroepen tot de meest duurzame en groene universiteit wereldwijd.
  • Bij de Transparantiebenchmark 2017 haalt WUR voor het zesde opeenvolgende jaar de hoogste score bij de Nederlandse kennisinstellingen.
  • Wageningen University is in 2013-2017 vijf keer op rij de meest duurzame universiteit van Nederland. In 2018 behaalde WUR de 2e plek in de SustainaBul ranking.
  • In 2015 deden medewerkers en studenten aan de door WUR georganiseerde FoodBattles tegen voedselverspilling. Groepsgerichte aanpak leidt binnen drie weken al tot 20-35% minder weggegooid voedsel, blijkt uit eigen onderzoek over de FoodBattles.
  • The Green Man laat zich geregeld zien op Wageningen Campus en brengt duurzaamheid op een ludieke manier onder de aandacht.
  • Green Office Wageningen houdt ons scherp door kritische vragen te stellen over duurzaamheid. Een greep uit de acties: de Uitreiking van de Green Teacher Award, de Meatless Monday in de restaurants van Wageningen Campus en GreenMatch waarbij studenten aan de slag met duurzame dilemma’s. Ook organiseert Green Office de Seriously Sustainable Week.

Wageningen University & Research werkt integraal aan duurzaamheid op deze gebieden: