Een circulaire economie

De roep om een circulaire en biobased economie wordt groter en groter. Steeds meer burgers, bedrijven en politici realiseren zich dat hergebruik van producten en terugwinnen van grondstoffen van groot belang is voor onszelf en de planeet waarop we leven, willen we een duurzame toekomst tegemoet gaan.

Wageningen University & Research werkt aan oplossingen om de circulaire & biobased economie werkelijkheid te maken.

Onderzoeksprogramma's naar een circulaire bioeconomie en klimaatneutraal samenleving

In het onderzoeksprogramma 'Op weg naar een circulaire en klimaatpositieve samenleving' zet WUR in op nieuwe productiesystemen voor food en non-foodproducten. In onze visie moeten deze systemen niet alleen circulair en klimaat neutraal zijn, maar gaan ze verder: ze hebben positieve klimaateffecten. Met het programma 'Circulair verbonden' wil WUR, samen met boeren, industrie, overheid en andere belanghebbenden werken om een transitie naar een circulaire bio-economie zo concreet mogelijk vorm te geven.


Impact stories

Lees meer van onze impact stories