Netwerk Land en Water (NLW)

Netwerk Land & Water organiseert studiebijeenkomsten en excursies en het stimuleert het debat over actuele ruimtelijke ontwikkelingen. Netwerk Land & Water is een netwerk dat sinds 1951 opereert als een vereniging, inmiddels met ruim 300 leden. De meeste van hen hebben een opleiding aan Wageningen Universiteit gevolgd binnen de Omgevingswetenschappen. Een groot deel van onze leden is werkzaam bij adviesbureaus, waterschappen, andere overheden of kennisinstellingen als hydroloog, planoloog, landschapsarchitect, als (beleids)adviseur grondzaken, of als (beleids) adviseur natuurbeheer.

Kijk hier voor de agenda van NLW en hieronder voor de eerstvolgende activiteiten.
Klik hier voor alle alumni evenementen, inclusief de activiteiten van studiekringen.

Evenementenkalender

  • COP27 en netwerkborrel op 18 november 2022
    Op 18 november organiseert NLW een (netwerk)bijeenkomst over de COP 27 die op deze dag wordt afgesloten. De COP is de jaarlijkse Conference of Parties van de UNFCCC (de United Nations Framework Convention on Climate Change). In Egypte vindt de 27e editie plaats. Hier wordt de voortgang besproken die de aangesloten landen hebben geboekt sinds de Overeenkomst van Parijs in 2015.