Nieuwe Netwerk

Het Nieuwe Netwerk heeft als doel om professionals in voedsel en omgeving met elkaar te verbinden, zodat we elkaar ondersteunen in het vinden van oplossingen. Dat doen we door bijeenkomsten te organiseren gericht op het creëren van handelingsperspectief: wat kun je doen!

Het Nieuwe Netwerk voor professionals in voedsel, en omgeving wil via netwerken de transitie naar duurzaamheid ondersteunen. We verbinden professionals op een eigentijdse manier, dwars door organisaties, professies en leeftijden heen. Dat biedt de mogelijkheid om samen meer te bereiken dan ieder voor zich. Een plek waar we onze kennis, talenten en netwerk delen.

Bekijk hier de kalender van NN. Klik hier voor alle alumni evenementen, inclusief activiteiten van studiekringen.

Evenementenkalender

9 september 2022 - Conferentie - De nieuwe boer is