Vereniging voor Landbouwgeschiedenis (VLG)

De Vereniging voor Landbouwgeschiedenis bevordert de wetenschappelijke beoefening van de geschiedenis van de landbouw in de ruimste zin van het woord. Hieronder vallen ook de plattelandsgeschiedenis, ecologische geschiedenis, landschapsgeschiedenis en de historische geografie. VLG organiseert twee bijeenkomsten per jaar: een studiebijeenkomst in het voorjaar en een excursie in het najaar.

Bekijk de website van VLG voor meer informatie. Klik hier voor alle alumni evenementen, inclusief activiteiten van studiekringen.