Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs (VWI)

VWI is een netwerk van vrouwelijke professionals in voedsel en landbouwwetenschappen in de breedste zin des woords; zowel voor alumni van Wageningen University & Research als voor vrouwen van andere universiteiten en hogescholen, die werken aan voedsel, water, klimaat en ondersteunende kennisgebieden zoals ecologie, economie, milieu- en communicatie- wetenschappen.

Wat ons bindt is dat VWI -  juist ook in praktijk en beleid - werkt aan duurzame oplossingen vanuit een vrouwelijk perspectief: vanuit de context, denkend in complexe systemen en in samenwerking.

VWI wil een voedingsbodem zijn voor professionele ontwikkeling en persoonlijke groei, en bundelt krachten van vrouwen met een (academische) opleiding die feeling hebben met de life sciences.

Met ingang van 1 januari 2021 zal VWI functioneren als een ‘zwerm’ binnen het Nieuwe Netwerk voor Duurzaam Voedsel en Omgeving (www.nieuwenetwerk.nl). Daardoor zijn we direct verbonden met vakinhoudelijke groepen. Dit biedt ons extra mogelijkheden voor lerend netwerken met elkaar en voor contact met anderen.  

Kijk hier voor de agenda van VWI. Klik hier voor alle alumni evenementen, inclusief activiteiten van de studiekringen.