Wereldvoedselspel: Fruit voor iedereen!

In het Wereldvoedselspel: Fruit voor iedereen! ontdekken leerlingen hoe het voedsel is verdeeld over de wereldbevolking. Door met elkaar in gesprek te gaan leren scholieren over het verdelingsvraagstuk, de beschikbaarheid van voedsel, voedselverspilling en gerelateerde onderwerpen naar keuze.

Wereldvoedselvraagstuk

Deze werkvorm is ontwikkeld om het wereldvoedselvraagstuk inzichtelijk te maken voor middelbare scholieren maar is ook geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool. Afhankelijk van het niveau van de leerlingen kunnen eenvoudige of complexere reflectievragen worden gesteld waardoor inhoudelijke verdieping wordt bereikt op het vakgebied waarbij je deze werkvorm inzet.

Het spel kan worden uitgevoerd met allerlei soorten fruit (mandarijnen, appels, kersen of sinaasappels). Dit spel werkt goed met producten die gemakkelijk kunnen worden gesorteerd, gestapeld en gehanteerd en nog veilig kunnen worden geconsumeerd na het spel. Deze praktische groepsactiviteit kan worden uitgevoerd met elke groepsgrootte vanaf ca. 24 leerlingen.

Workshop

Het wereldvoedselspel kan ook door een student van Wageningen University als workshop gegeven worden tijdens een campus- of schoolbezoek.

Wageningen Youth Institute

Het Wereldvoedselspel is aangepast naar oorspronkelijk idee van The World Food Prize Youth Education Team. Het Youth Institute maakt onderdeel uit van deze prestigieuze prijs. Wageningen University & Research heeft de eer om als eerste stad in Europa dit succesvolle Amerikaanse scholierenproject naar Nederland te halen.

Door middel van een wedstrijd worden jongeren uitgedaagd om interdisciplinair, onderzoekend, internationaal en creatief te denken. Leerlingen kunnen meedoen met hun profielwerkstuk/meesterproef of een projecten van het Food Valley Netwerk.