Overige publicaties uit WOT-projecten

Overige publicaties uit WOT-projecten

2024

Dirkx, G.H.P., B.C. Breman, F. van Dam, A. van Hinsberg, L. Pols, R. Pouwels (2024). Bending the curve? Scenario’s voor de toekomst van natuur in Nederland. Landschap 41(1), p. 4-11

2021

Schippers, P., Abarca, E.L., Verboom, J. et al. Biodiversity conservation in climate change driven transient communities. Biodivers Conserv (2021). https://doi.org/10.1007/s10531-021-02241-4

Dirkx, G.H.P (2021). Noordoost-Twente binnenstebuiten gekeerd. Tijdschrift voor historische geografie 6.2 (2021) bladzijde 179-181.

Een nieuw bondgenoot tussen landschap en Natuur? Dirkx, G.H.P., 2021, In: Het landschap beschreven. Historisch-geografische opstellen voor Hans Renes. Baas, H., Barends, S., van Marrewijk, D., de Pater, B. & Purmer, M. (eds). Hilversum: Uitgeverij Verloren. P. 45-50

2020

Lees in WOT Magazine verhalen over de Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) die WUR uitvoert voor het ministerie van LNV, het ministerie van VWS en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Meten, tellen, verzamelen en duiden voor de overheid.

Woestenburg, M. (red.), M.C.A. van Aar (red.), A.S. Adams,
R.J. Bijlsma, G.I. Bos, A.P.P.M. Clerkx, J.A.M. Janssen, A. van Kleunen, W.J. Remmelts, N.M. van Rooijen, J.H.J. Schaminée, A.M. Schmidt, C.A.M. van Swaay, S. Wijnhoven (2020) Vogel- en Habitatrichtlijnrapportage 2019. WOt-brochure.

2019

2016

2015

2014

2013

2012

2011