Nieuws

Imke de Boer gelauwerd met Duurzaam Lintje

article_published_on_label
16 september 2021

Haar volhardendheid als het gaat om duurzame voedselsystemen valt op. Niet alleen bij de jury van Duurzame Dinsdag. Imke de Boer, hoogleraar Dieren & Duurzame Voedselsystemen, is een voedselsysteemdenker en werkt al 25 jaar aan het verduurzamen van onze voedselsystemen.

En er is nog altijd genoeg te doen, want de uitdagingen zijn alleen maar duidelijker geworden de afgelopen jaren. Goed dus dat er weer een organisatie aandacht vraagt voor de ideeën, initiatieven en wetenschappelijke onderzoeken van deze fundamentele denker én doener.

Goed en lekker eten

Imke de Boer onderzoekt op holistische wijze duurzame voedselsystemen. Ze vat haar onderwerp ook wel samen als ‘een gezonde aarde is essentieel voor een goed en gezond leven’. In haar visie staan drie uitgangspunten centraal: een circulair voedselsysteem; het opnieuw verbinden van de burger met zijn voedsel (weet wat je eet), en een nieuwe economie.

In een circulair voedselsysteem is er ook een rol voor landbouwhuisdieren. Zij kunnen namelijk reststromen van plantaardige voedsel en biomassa van graslanden verwaarden tot hoogwaardig voedsel en andere ecosysteemdiensten. Sommige boeren passen dit principe al toe in de praktijk.

Koffer met duurzaamheidsideeën

De jury van het Duurzame Lintje prijst De Boers werk: “Haar onderzoek en de toepassing daarvan in de agrarische praktijk zijn niet alleen zeer relevant, maar kunnen niet minder dan de fundamentele basis zijn waarop ons wereldvoedselsysteem met grote noodzaak en urgentie omgevormd kan en moet worden om duurzaam te kunnen worden, en ook op lange termijn de wereldbevolking te kunnen blijven voeden.”

De organisatie achter het Duurzame Lintje biedt de Haagse politiek elke eerste dinsdag van september een koffer aan met honderden duurzaamheidsideeën en initiatieven. Met het uitdelen van lintjes biedt ze kansrijke ideeën een podium.

Science for impact

En daar is De Boer blij mee. “Al sinds mijn studie ben ik intrinsiek gemotiveerd om dat wat logisch en goed is voor mens, dier en milieu aan iedereen te vertellen. Ik wil onze onderzoeken en bewijsvoering zo veel mogelijk verspreiden met als doel een goed voedselsysteem. Voor mij is dit lintje weer een kans om de wetenschap aan de praktijk te verbinden.”

Een maatschappelijk podium helpt volgens De Boer om veranderingen verder aan te zwengelen. “Dit lintje is niet alleen voor mij, maar ook voor de onderzoekers, studenten, promovendi, boeren en voedselsysteemdenkers waarmee ik mag samenwerken. We hebben elkaar nodig om het voedselsysteem daadwerkelijk te veranderen.  Het lintje stimuleert me ook om door te gaan en om ons onderzoek nog meer naar de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld om mensen te overtuigen dat meer plantaardig eten gezond is voor iedereen en alles! En hier is nog veel te doen.” 

Wetenschap verbinden aan de praktijk

Om iedereen op basis van gedegen onderzoek de goede kant op te laten bewegen heeft De Boer besloten om meer en meer naar de praktijk te bewegen. Ze heeft daarom sinds dit jaar een deeltijd hoogleraarschap aanvaard; het andere deel van haar tijd zet ze in om de wetenschap aan de praktijk te verbinden. Dat doet ze bijvoorbeeld in de Raad van Advies bij Caring Farmers die haar ideeën in praktijk brengen, tijdens het duurzaamheidsfestival Springtij en door te spreken op verschillende podia.

Zo zal De Boer ook tijdens de conferentie Circular@WUR (6-8 december) haar holistische kijk op ons voedselsysteem onder de aandacht brengen. “Ik voel altijd de drang om te laten zien hoe het anders kan; ik wil graag een positief verhaal vertellen. Ik zeg ook altijd dat iedereen onderdeel is van de huidige voedselsystemen, dus iedereen is ook onderdeel van de oplossing van meer duurzame voedselsystemen, niet alleen boeren, maar ook burgers, de industrie en de overheid. Op circular@WUR komen alle verschillende belanghebbenden samen om na te denken over een circulaire samenleving, echt geweldig!”