Nieuws

WUR ondersteunt wetenschappers die samenwerken voor een duurzame toekomst

Gepubliceerd op
13 december 2022

Zes nieuwe projecten ontvangen fondsen uit het Interdisciplinary Research and Education Fund (INREF) van Wageningen University & Research. Die ondersteuning zullen ze gebruiken voor onderzoek dat verschillende wetenschappen samenbrengt. Zo willen de projecten verschillende complexe problemen onderzoeken, zoals de interacties tussen biodiversiteit en epidemieën, en het ontwikkelen van data-gedreven methodes voor het bevorderen van voedselveiligheid.

Het onderzoeks- en educatiefonds INREF is door Wageningen University & Research (WUR) opgezet om onderzoekers te stimuleren tot interdisciplinair onderzoek en onderwijs. Centraal aan het fonds staat de overtuiging dat complexe duurzaamheidsproblemen in ontwikkelingslanden en opkomende economieën om samenwerking vragen. Daarom ondersteunt het fonds projecten die samenwerkingen ontwikkelen tussen wetenschappers met uit verschillende vakgebieden en met lokale belanghebbenden.

INREF stimuleert interdisciplinaire samenwerkingen om wetenschappers te verenigen op weg naar het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs), opgesteld door de Verenigde Naties. De nieuwe projecten bevorderen een verscheidenheid aan doelen, waaronder voedselveiligheid, gezondheid en welzijn, duurzame steden en het beëindigen van armoede.

Gevolgen van biodiversiteitsverlies

BIO4HEALTH zal onderzoek doen naar interacties tussen biodiversiteit, ecosysteemdiensten en epidemieën. Kan menselijke activiteit samengaan met meer biodiversiteit en verlaging van het risico op ziekten die van dieren overspringen op mensen? Hiervoor zal het project zogenaamde ‘Living Labs’ opzetten in onder andere Sierra Leone, waar wetenschappers rabiës op lokaal niveau zullen onderzoeken. BIO4HEALTH wil zo een beter beeld krijgen van de samenhang tussen ecologie, levensonderhoud en ziekte.

Het project met de titel ‘FSI – Food Security Intelligence for the Global South’ vertrekt vanuit het inzicht dat voedselsystemen een complex samenspel van factoren zijn. Op weg naar voedselveiligheid moet die complexiteit worden ontrafeld: dat vereist een analyse van grote hoeveelheden data. FSI zal een nieuwe benadering van die complexe gegevens ontwikkelen die ‘big data’ combineert met expertkennis. Met de fondsen van INREF zal FSI een partnernetwerk opbouwen en workshops opzetten die het conceptueel kader voor deze benadering uitwerken.

De eerste stappen richting innovatie

Deze en nog vier projecten hebben zogenoemde ‘seed money’-fondsen ontvangen. Dit betekent dat de projecten de eerste stappen kunnen zetten op weg naar het verder ontwikkelen van hun ideeën. Het geld zal gebruikt worden om bijvoorbeeld partnerschappen op te zetten, workshops te organiseren, studies te doen en data te verzamelen. Projecten als deze zetten samenwerkingen in gang, die uit kunnen lopen op baanbrekende onderzoeken en innovaties.