Onderzoek

Beroepen die passen binnen onderzoek richten zich op een carrière in de wetenschappelijke wereld of als onderzoeker in het bedrijfsleven of voor de overheid. Je kan denken aan een functie als promovendus (AIO, PhD) bij een universiteit of onderzoeksinstelling zoals het LEI, maar ook aan een functie als onderzoeker bij een onderzoeks- en ontwikkelafdeling bij een bedrijf. Ook een baan bij een kennisbedrijf als TNO of het SCP is mogelijk.

Als AIO werk je vier jaar aan een onderzoek, om daarna te promoveren. Doel is het verrichten van en publiceren over wetenschappelijk onderzoek, uitgaande van het onderzoeksplan van de onderzoeksgroep en in afstemming met de (co-)promotor, om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en inzichten op een bepaald onderzoeksgebied, resulterend in een promotie binnen een vooraf vastgestelde periode.

Als onderzoeker bij een bedrijf of onderzoeksinstelling bestaan je werkzaamheden mogelijk uit het projectmatig opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren van wetenschappelijk onderzoek. Voor onderzoek op het gebied van gezondheid ben je bijvoorbeeld betrokken bij het systematisch en evidence-based ontwikkelen, evalueren en implementeren van gezondheidsbevorderende interventies, of bij het monitoren van (determinanten van) gezondheidsgedrag. Je kunt echter ook denken aan bijvoorbeeld onderzoek naar nieuw ontwikkelde technologieën in een laboratorium setting, of naar voedingsmiddelen of consumentengedrag binnen de voedselindustrie. Ook ben je betrokken bij het acquireren van nieuwe projecten. Je werkt vaak in een multidisciplinair projectteam.

Je moet  jezelf voortdurend blijven ontwikkelen om up-to-date te blijven met ontwikkelingen op jouw vakgebied.

Een aantal relevante taken

 • Zelfstandig onderzoek uitvoeren
 • Literatuurstudie
 • Symposia en congressen bijwonen
 • Wetenschappelijk presentaties houden
 • Artikelen schrijven
 • Bijhouden van je vakgebied en jezelf ontwikkelen
 • Onderzoeksprojecten acquireren
 • Vertalen van onderzoek naar praktische implicaties

Voorbeeld functies

 • AIO
 • Medewerker Research & Development afdeling van bv. Friesland Foods
 • Onderzoeker Sociaal Cultureel Planbureau, centraal bureau voor de statistiek
 • Onderzoeker bij TNO NIPO of AC Nielsen voor het onderzoeken van marketingtrends.