Studieprogramma - BSc Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Je eerste studiejaar bestaat uit tien algemene vakken. In het tweede jaar heb je een gezamenlijk gedeelte van zes verplichte vakken en maak je een keuze tussen de specialisaties Bedrijfswetenschappen en Consumentenwetenschappen. Het derde jaar volg je vakken binnen je gekozen specialisatie, heb je vrije keuzeruimte en sluit je af met een bachelorscriptie.

Jaar 1

In het eerste jaar krijg je voornamelijk een brede basis.

Aan het einde van je eerste jaar moet je minimaal 36 ECTS (Bindend Studieadvies – BSA) van de 60 ECTS hebben behaald om over te mogen naar het tweede studiejaar. Gemiddeld behaald 56% van de eerste jaars studenten in het eerste jaar de volledige 60 ECTS.

Vakken

Management strategieën, marketing, sociologie, maar ook recht en wetenschappelijke vaardigheden.

Opbouw van de studie

Jaar 2

In je tweede jaar maak je een keuze maken tussen de specialisaties: Bedrijf of Consument. Dit betekent niet dat wanneer je bijvoorbeeld de specialisatie Consument kiest je nooit meer bedrijfsvakken kunt volgen. Deze kun je namelijk in je vrije keuze ruimte in het derde jaar alsnog volgen.

Specialisatie

In het tweede jaar kies je je specialisatie. Mocht je eigenlijk beide delen heel erg interessant vinden, dan kan je deze door middel van je vrije deel in het derde jaar combineren. Het vrije deel is een periode van een half jaar en deze is bedoeld om te specialiseren of juist te verbreden. Specialiseren houdt in dat je je gaat focussen op een bepaald thema binnen je specialisatie, bijvoorbeeld logistiek bij bedrijf of koopgedrag bij consument. Verbreden houdt in dat je andere vakken die buiten je specialisatie horen gaat volgen. Dit kan heel divers zijn. Zo kan je als je Bedrijfswetenschappen hebt gekozen vakken van Consumentenwetenschappen gaan volgen, maar kan je ook je kennis verbreden door bijvoorbeeld psychologie of ICT-vakken te volgen (eventueel in het buitenland of aan een andere universiteit). Op die manier kan je beide specialisaties in je bachelor verwerken.

Opbouw van de studie

Jaar 3

In je derde jaar volg je de laatste 3 vakken van jou specialisatie, schrijf je een scriptie gedurende 8 weken binnen jouw vakgebied en heb je de mogelijkheid om je kennis aan te vullen in de vrijekeuze ruimte.

Vrije keuzeruimte

In het laatste half jaar van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen heb je vrije keuzeruimte. Je kiest een pakket keuzevakken dat voldoende samenhang en niveau heeft. Je kunt vakken kiezen in Wageningen, maar je kunt ook naar een andere universiteit in Nederland of naar het buitenland gaan. Voor de mogelijkheden in het buitenland kan je kijken bij Student Exchange.

Het combineren van vakkennis vanuit de gehele universiteit, waarbij je verschillende vakken en kennis kunt combineren is nu precies wat deze opleiding zo uniek maakt! Je krijgt de ruimte om een pakket te maken dat bij jou past.
Sanne

Onderwijsvormen

Ieder collegejaar bestaat uit 6 periodes van ieder 8 weken met uitzondering van periode 3 en 4. Deze periodes duren 4 weken. In tegenstelling tot de andere periodes volg je in deze vier weken 1 vak fulltime, terwijl je de andere periodes 1 ochtend- en 1 middagvak volgt.

In het eerste jaar zijn er Nederlandse colleges, met daarnaast voornamelijk Engelse boeken. Hierdoor groei je als student naar het volledige Engelstalige onderwijs in het tweede en derde jaar toe.

Engelstalig onderwijs in de bachelor geeft je een goede voorbereiding op je vervolgopleiding. Die zijn namelijk bijna in heel Nederland Engelstalig. Door in de bachelor al kennis te maken met de Engelse vaktaal heb je een voordeel, zeker bij multinationals en internationale ondernemingen.

Ik twijfelde in het begin nogal, omdat er toch best veel Engelstalige boeken zijn in het eerste jaar, maar eigenlijk heb ik daar geen problemen mee gehad en na 2 weken was ik er al helemaal aan gewend!
Emma

Je zult merken dat je je het Engels snel eigen maakt. Binnen de universiteit zijn er verschillende mogelijkheden om je hierin te ondersteunen zoals Into Languages.

Specialisatie Bedrijf

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Bij de specialisatie Bedrijfswetenschappen, ook wel bedrijfskunde, ligt de focus op het leren aansturen van diverse bedrijfsprocessen. Plannen, organiseren, leidinggeven en evalueren zijn belangrijke taken van de manager om ervoor te zorgen dat het bedrijf zijn doelen behaalt. De Supply Chain is hierbij ook heel erg belangrijk. Je bekijkt de hele keten, dus van beginproduct tot het moment waarop de consument het eindproduct in de winkel kan kopen. Om efficiënt te werken is het bijvoorbeeld handig om de diverse stromen, zoals de informatie- en financiële stroom te volgen binnen de gehele keten. Kortom, bij de specialisatie Bedrijfswetenschappen is je taak vooral om te zorgen dat het bedrijf goed loopt (management).

In mijn specialisatie bedrijf ben ik erachter gekomen dat er heel veel dingen bij komen kijken wanneer je bijvoorbeeld een eigen bedrijf op wilt starten. Ik vind vooral de guest lectures bij vakken heel tof, omdat je dan echt een beeld krijgt bij wat je met deze studie allemaal kunt bereiken.
Tim

Specialisatie Consument

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Bij de specialisatie Consumentenwetenschappen, ook wel consumentengedrag, houd je je bezig met de manier waarop consumenten keuzes maken. De ‘waarom’ vraag wordt veel gesteld. Dus bijvoorbeeld: waarom kiest de consument voor Coca-Cola in plaats van AH-cola, waarom worden producten zoals Mars en Snickers vaker bij de kassa verkocht dan in het algemene schap? Je gaat in op thema’s als lifestyle en (koop)gedrag. Daarnaast ga je bij deze specialisatie in op het feit hoe de producent het beste kan inspelen op de wensen van de consumenten, het consumentengedrag, zodat het product of de betreffende dienst nog aantrekkelijker wordt. Kortom, bij de specialisatie Consumentenwetenschappen ligt de focus op de wensen en het koopgedrag van consumenten.

Bij de specialisatie consument leer ik kijken naar de interesses van de consument en ook hoe mensen in elkaar zitten wanneer het gaat om hun gedrag. Ik kan niet wachten om aan mijn derde jaar te beginnen!
Lars