Veelgestelde vragen

Hoe zijn de contacturen ingedeeld?

De vakken bestaan over het algemeen uit hoorcolleges en werkcolleges. Practica heb je bij deze studie maar weinig, met uitzondering van de computerpractica. Daarnaast besteed je tijd aan zelfstudie. Het gemiddeld aantal contacturen ligt bij Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen rond de 18 uur.

Weekrooster student Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen.png

Hoe is een academisch jaar ingedeeld?

Het studiejaar in Wageningen is opgedeeld in 6 periodes. Periodes 1, 2, 5 en 6 duren acht weken. Meestal volg je één vak in de ochtend en één vak in de middag voor een periode van 6 weken. De zevende week is een studieweek en de achtste week een tentamenweek. In de periodes 3, beginnend na de kerstvakantie, en in periode 4 volg je één vak van vier weken. Je hebt dan in de ochtend en de middag contacturen of zelfstudie voor dit vak. Per jaar zijn er twee hertentamen weken waarin je alle vakken kunt herkansen. Deze herkansingsweken vinden plaats in augustus en februari.

Wat is een leerstoelgroep?

Elk vak heeft een eigen code. De drie letters in de code staan voor een bepaalde leerstoelgroep. Een leerstoelgroep bestaat uit een aantal medewerkers die allemaal onderzoek doen en lesgeven over een bepaalde thema. Zo staat BEC voor Business Economics (bedrijfseconomie) en de onderwerpen die zij bestuderen hebben te maken met financiële problemen van bedrijven. MAT staat voor Mathematics, wat dus een wiskundevak is. SCH staat voor Sociology of Consumption and Households en bekijkt consumentengedrag vanuit een sociologische invalshoek.

Hoe is de groep studenten samengesteld?

De bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is de laatste jaren sterk gegroeid. Ieder jaar starten rond de 150 eerstejaarsstudenten en het is daarmee één van de grootste studies in Wageningen. De uitval is 8% in het eerste jaar. Van studenten die starten in het tweede jaar behaalt 76% zijn of haar bachelor diploma in vier jaar. Deze studie wordt gevolgd door ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Kijk voor meer informatie over de samenstelling van deze opleiding ook bij Vergelijk Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen met andere opleidingen.

Is er een bindend studieadvies (BSA)?

Er is een BSA van 36 ECTS. Dit houdt in dat je dus 6 van de 10 vakken in het eerste jaar moet halen om door te mogen naar het tweede jaar. Met studenten die dit aantal ECTS niet lijken te halen worden er tussentijdse begeleidingsgesprekken gevoerd.

In hoeverre is er persoonlijke aandacht?

Bij Wageningen University & Research ben je meer dan alleen een registratienummer. Bij je mentor, een oudere jaars student, kan je terecht met al je vragen en ook je studieadviseur denkt graag met je mee. Voor vragen over een specifiek vak kun je altijd per mail of op kantoor terecht bij docenten.

Hoeveel wordt er ingegaan op de life sciences?

Wageningen University & Research is met name gericht op life sciences. Binnen de studie Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen zul je hier dan ook mee te maken krijgen. Allereerst heb je in het eerste en tweede jaar een vak gericht op de life sciences. Hierbij zul je basiskennis meekrijgen van de life sciences. Deze vakken zijn met name bedoeld om je te leren samenwerken met mensen die een totaal andere studie zoals voeding of levensmiddelentechnologie hebben gedaan en met wie je later samenwerkt om bijvoorbeeld nieuwe producten te ontwikkelen of de kwaliteit van een product te bewaken.

Naast de vakken over life science, zul je ook veel voorbeelden met voedingsproducten krijgen tijdens je colleges. Vaak bekijk je de keten van een bepaald voedingsproduct. Je gaat hierbij niet in op de samenstelling van een product zelf, maar je gebruikt het product meer om de betreffende keten te bekijken. Als er bijvoorbeeld lamsvlees uit Nieuw Zeeland op de Nederlandse markt wordt geïntroduceerd, dan focus jij je op de kenmerken en productiewijze van het lamsvlees en onderzoek je hoe de doelgroep eruit ziet en hoe je die voor dit nieuwe product kunt interesseren.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Hoeveel vakken worden er in het Engels gegeven?

In het eerste jaar zijn alle vakken in het Nederlands, op één vak na (management & marketing). Je zult voor een aantal vakken een paar artikelen en een enkel boek in het Engels lezen. Vanaf het tweede jaar worden op een enkel vak na alle vakken in het Engels gegeven. De tentamens mag je in het Nederlands antwoorden, tenzij de betreffende professoren niet Nederlandstalig zijn. Twijfel je of je het Engels wel aankan? Kom dan een dag meelopen en vraag aan de student of je een Engelstalig college kan volgen. De ervaring leert dat het Engels vaak snel went, ook voor studenten die de Engelse taal niet zo goed beheersen. Natuurlijk zal het je meer moeite kosten in het begin, maar door colleges te volgen en Engelse (studie)boeken te lezen, leer je de taal het snelst.

Hoe is het studentenleven in Wageningen?

Wageningen is een van de kleinste studentensteden en er valt veel te beleven. Het is een echte studentenstad waar veel door studenten wordt georganiseerd. Tijdens de introductiedagen word je wegwijs gemaakt in Wageningen. Je kan je dan al inschrijven bij diverse studentenverenigingen, maar ook zonder vereniging is het niet moeilijk om je vrije tijd op te vullen. Er is een heel scala aan sportverenigingen waaronder ook een aantal sporten die nog niet zo bekend zijn, zoals bijvoorbeeld lacrosse. Elke periode organiseren de studieverenigingen ook allerlei activiteiten, variërend van een ontspannen avondje film kijken tot paintballen of skiën. Maar, als je uit de eerste hand wil horen wat er allemaal te doen is en zelfs een voorproefje wil krijgen van het studentenleven kan je ook een dagje meelopen met een student.

Kan je extra vakken volgen naast het aangeboden programma?

Ja, dat kan. Voor studenten die echt een extra uitdaging zoeken is er bovendien een Honours programme. Hierbij worden extra vakken aangeboden en wordt het lesprogramma nog wat verder uitgediept. Als je benieuwd bent naar de ervaringen van een student die dat programma volgt kan je even een kijkje nemen bij het studentenverhaal van Dennis of op de webpagina van het Honours programme.

Wat zijn de voorvereisten voor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Voorvereisten
C&M E&M N&G N&T
Met Wi-A of Wi-B Toelaatbaar Toelaatbaar Toelaatbaar

Kijk hier voor de algemene toelatingseisen voor een Bacheloropleiding aan Wageningen University & Research

Kan je bedrijfsvakken volgen wanneer je in het tweede jaar de richting consument hebt gekozen en anders om?

In het derde jaar schrijf je je scriptie en heb je een half jaar vrije keuze ruimte (30 ECTS). In dit laatste half jaar kan je losse vakken volgen of voor een thematische minor kiezen. Je kan je verdiepen in een onderwerp of juist je kennis verbreden. Zo kun je indien je hebt gekozen voor consumentenwetenschappen dan ook bedrijfsvakken kiezen en anders om. Tevens kan je ook vakken volgen aan een andere universiteit in Nederland of je kan voor een half jaar naar het buitenland gaan.

Kan ik vakken volgen in het buitenland?

In het derde jaar (in de vrije keuze ruimte) kun je ervoor kiezen om naar het buitenland te gaan. Je kan binnen, maar ook buiten Europa aanmelden bij een andere universiteit. Je aanmelding wordt beoordeeld op basis van je motivatie, cijfers en eventuele buitenschoolse activiteiten. Wageningen University & Research heeft een groot netwerk bestaande uit verschillende universiteiten. Tevens kun je ook denken aan een summerschool of een stage in het buitenland.
Kijk voor meer informatie bij study abroad.

Financiering is een belangrijk onderdeel om over na te denken als je naar het buitenland wilt om te studeren. Hiervoor kan je de Erasmusbeurs aanvragen. Lees hier meer over de vereisten en mogelijkheden.