Veelgestelde vragen

Hoe zijn de contacturen ingedeeld?

De vakken bestaan over het algemeen uit hoorcolleges en werkcolleges. Practica heb je bij deze studie maar weinig, met uitzondering van de computerpractica. Daarnaast besteed je tijd aan zelfstudie. Het gemiddeld aantal contacturen ligt bij Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen rond de 18 uur.

Weekrooster student Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen.png

Hoe is een academisch jaar ingedeeld?

Het studiejaar in Wageningen is opgedeeld in 6 periodes. Periode 1, 2, 5 en 6 duren acht weken. Gedurende deze acht weken volg je één vak in de ochtend en één vak in de middag gedurende 6 weken. De zevende week is een studieweek (zijn er doorgaans geen verplichtingen) en in de achtste week vinden de tentamens plaats.
In periode 3 (deze start na de kerstvakantie) en periode 4 volg je één vak gedurende vier weken. Je hebt dan in de ochtend en de middag hetzelfde vak. Per jaar zijn er twee hertentamen periodes waarin je alle vakken kunt herkansen. Deze zijn in februari en juli.

Hoeveel contacturen zijn er?

De vakken bestaan over het algemeen uit hoorcolleges en werkcolleges. Practica heb je bij deze studie weinig, met uitzondering van computerpractica. Daarnaast besteed je tijd aan zelfstudie. Het gemiddeld aantal contacturen bij de Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen ligt rond de 18 uur. Dit is voor een bedrijfskundige opleiding boven gemiddeld.

Wat is een leerstoelgroep?

Elk vak heeft een eigen code. De drie letters in de code staan voor een bepaalde leerstoelgroep. Een leerstoelgroep bestaat uit een aantal medewerkers die allemaal onderzoek doen en lesgeven over een bepaalde thema. Zo staat BEC voor Business Economics (bedrijfseconomie) en de onderwerpen die zij bestuderen hebben te maken met financiële problemen van bedrijven. MAT staat voor Mathematics, wat dus een wiskundevak is. SCH staat voor Sociology of Consumption and Households en bekijkt consumentengedrag vanuit een sociologische invalshoek.

Hoe is de groep studenten samengesteld?

De bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is de laatste jaren sterk gegroeid. Ieder jaar starten rond de 130 eerstejaarsstudenten en het is daarmee één van de grootste studies in Wageningen. Onder de bedrijfskundige opleidingen is Bedrijfs- en ConsumentVan de studenten die doorgaan met de opleiding na hun eerste jaar, behaalt 80% zijn of haar bachelor in vier jaar. Dit is landelijk gezien een hoog percentage. Deze studie wordt gevolgd door ongeveer evenveel mannen als vrouwen.

Is er een bindend studieadvies (BSA)?

Er is een BSA van 36 ECTS. Een volledig studiejaar omvat 60 ECTS wat inhoud dat je ruim de helft van het jaar in het eerste jaar moet halen om door te mogen naar het tweede jaar. Met studenten die dit aantal ECTS niet lijken te halen worden er tussentijdse begeleidingsgesprekken gevoerd.

Uiteraard is het doel 60 ECTS te behalen in het eerste studiejaar. Gemiddeld over de afgelopen 3 jaar haalt 56% van de studenten (die de studie vervolgt na het eerste jaar) deze 60 ECTS binnen de eerste 12 maanden van de opleiding.

In hoeverre is er persoonlijke aandacht?

Bij Wageningen University & Research ben je meer dan alleen een registratienummer. Dit begint op de studiedag tijdens de Algemene Introductie dagen. Je maakt kennis met je eigen studieadviseur. En oudere jaars studenten in de rol van mentor Zij vertellen alle praktische dingen over studeren aan de WUR. Elke student heeft een eerstejaarsgesprek met de studieadviseur om kennis te maken.

Docenten worden graag aangesproken tijdens de pauzes van de colleges en beantwoorden je vragen zo veel mogelijk persoonlijk.

Hoeveel wordt er ingegaan op de life sciences?

Wageningen University & Research is met name gericht op life sciences. Binnen de studie Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen zul je hier dan ook mee te maken krijgen. Allereerst heb je in het eerste en tweede jaar een vak gericht op de life sciences. Hierbij zul je basiskennis meekrijgen van de life sciences. Deze vakken zijn met name bedoeld om je te leren samenwerken met mensen die een totaal andere studie zoals voeding of levensmiddelentechnologie hebben gedaan en met wie je later samenwerkt om bijvoorbeeld nieuwe producten te ontwikkelen of de kwaliteit van een product te bewaken.

Naast de vakken over life science, zul je ook veel voorbeelden met voedingsproducten krijgen tijdens je colleges. Vaak bekijk je de keten van een bepaald voedingsproduct. Je gaat hierbij niet in op de samenstelling van een product zelf, maar je gebruikt het product meer om de betreffende keten te bekijken. Als er bijvoorbeeld lamsvlees uit Nieuw-Zeeland op de Nederlandse markt wordt geïntroduceerd, dan focus jij je op de kenmerken en productiewijze van het lamsvlees en onderzoek je hoe de doelgroep eruit ziet en hoe je die voor dit nieuwe product kunt interesseren.

Hoeveel vakken worden er in het Engels gegeven?

In het eerste jaar zijn alle vakken in het Nederlands, op één vak na (management & marketing). Ook kennen we twee vakken waar je een paar colleges in het Engels krijgt. Je zult voor een aantal vakken een paar artikelen en een enkel boek in het Engels lezen. Vanaf het tweede jaar worden op een enkel vak na alle vakken in het Engels gegeven. De tentamens mag je in het Nederlands antwoorden, tenzij de betreffende professoren niet Nederlandstalig zijn. Twijfel je of je het Engels wel aankan? Kom dan een dag meelopen en vraag aan de student of je een Engelstalig college kan volgen. De ervaring leert dat het Engels vaak snel went, ook voor studenten die de Engelse taal niet zo goed beheersen. Natuurlijk zal het je meer moeite kosten in het begin, maar door colleges te volgen en Engelse (studie)boeken te lezen, leer je de taal het snelst.

Wat zijn Fast Moving Consumer Goods en hoe diep gaan we in op de producten?

Wageningen University & Research: “To explore the potential of nature to improve the quality of life”. Quality of life betekent voor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen aandacht voor de agrofood keten, producten die je nodig hebt in het dagelijks leven. De zogeheten Fast Moving Consumer Goods. Allereerst heb je in het eerste en tweede jaar een vak gericht op voeding. Hierin krijg je basiskennis mee vanuit de bètawetenschappen. Deze vakken zijn met name bedoeld om je te leren samenwerken met mensen die een totaal andere studie zoals voeding of levensmiddelentechnologie hebben gedaan en met wie je later samenwerkt om bijvoorbeeld nieuwe producten te ontwikkelen of de kwaliteit van een product te bewaken.

Naast deze vakken, krijg je ook vaak voorbeelden met voedingsproducten tijdens je colleges. Je bekijkt de keten van een bepaald voedingsproduct. Hierbij ga je niet in op de samenstelling van een product zelf, maar je gebruikt het product meer om de betreffende keten te bekijken. Als er bijvoorbeeld lamsvlees uit Nieuw Zeeland op de Nederlandse markt wordt geïntroduceerd, dan focus jij je op de kenmerken en productiewijze van het lamsvlees en onderzoek je hoe de doelgroep eruit ziet en hoe je die voor dit nieuwe product kunt interesseren.

Hoe is het studentenleven in Wageningen?

Wageningen is een van de kleinste studentensteden en er valt veel te beleven. Het is een echte studentenstad waar veel door studenten wordt georganiseerd. Tijdens de algemene introductiedagen (AID) word je wegwijs gemaakt in Wageningen. Je kan je dan al inschrijven bij diverse studentenverenigingen, maar ook zonder vereniging is het niet moeilijk om je vrije tijd op te vullen. Er is een heel scala aan sportverenigingen waaronder ook een aantal sporten die nog niet zo bekend zijn, zoals bijvoorbeeld lacrosse. Elke periode organiseert de studievereniging ook allerlei activiteiten, variërend van een ontspannen avondje film kijken tot paintballen of skiën. Maar, als je uit de eerste hand wil horen wat er allemaal te doen is en zelfs een voorproefje wil krijgen van het studentenleven kan je ook een dagje meelopen met een student.

Hoe vind ik een kamer in Wageningen?

In de meeste studentensteden is er een tekort aan kamers. Het is belangrijk om je snel in te schrijven bij een woningstichting. Vaak kan dat al maanden voordat je echt gaat studeren. Dat maakt de kans op een kamer natuurlijk groter.
Als student moet je je ook afvragen hoe je wilt gaan wonen. Alleen op een kamer met een hospita, met een groep andere studenten op een studentenflat? In de binnenstad of liever in een klein dorp in de buurt? In het begin zul je nog niet veel keuze hebben, maar wie weet wat er allemaal op je pad komt…

Bekende aanbieders van kamer zijn ROOM.nl (idealis), DUWO, Kamernet, Facebook, makelaars, Socius en Xior.

Ook voor kamers is er een ‘puntensysteem‘. Daarmee kun je berekenen hoeveel een kamer mag kosten. Het puntensysteem helpt ook om kamers te vergelijken. Dit puntensysteem is door de Rijksoverheid vastgesteld. Hiermee kan een student bekijken of zijn kamer een redelijk aantal punten heeft gekregen. Het berekenen van de hoeveelheid punten is een inschatting. Op basis hiervan kun je in een tabel bekijken of je een redelijke huurprijs betaalt. Er zijn verschillen tussen studentensteden. Met een gemiddelde prijs van €347,00 per maand is Wageningen gemiddeld het laagste van alle studentensteden in Nederland.

Kan je extra vakken volgen naast het aangeboden programma?

Ja, dat kan. Voor studenten die extra uitdaging zoeken is het mogelijk om meer vakken te volgen. Studenten kunnen hierbij kiezen voor losse vakken, het versneld volgen van hun studie, een tweede bachelor of uitdaging zoeken in een Honours Programma.

Wat zijn de voorvereisten voor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Voorvereisten
C&M E&M N&G N&T
Met Wi-A of Wi-B Toelaatbaar Toelaatbaar Toelaatbaar

Kijk hier voor de algemene toelatingseisen voor een Bacheloropleiding aan Wageningen University & Research

Kan je bedrijfsvakken volgen wanneer je in het tweede jaar de richting consument hebt gekozen en anders om?

In het derde jaar schrijf je je scriptie en heb je een half jaar vrije keuze ruimte (30 ECTS). In dit laatste half jaar kan je losse vakken volgen of voor een thema kiezen. Je kan je verdiepen in een onderwerp of juist je kennis verbreden. Zo kun je indien je hebt gekozen voor consumentenwetenschappen dan ook bedrijfsvakken kiezen en andersom. Ook kan je vakken volgen aan een andere universiteit in Nederland of je kan voor een half jaar naar het buitenland gaan.

Wat is het verschil tussen Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen en andere bedrijfswetenschappen?

Bedrijfswetenschappen kun je aan bijna elke universiteit studeren. Het wordt daar vaak gecombineerd met bedrijfseconomie of micro/macro economie. Elke universiteit heeft een eigen specialisme. Sommige universiteiten zijn erg goed in financiële bedrijfseconomie, andere focussen zich vooral op de zakelijke dienstverlening.

In Wageningen richten wij ons op de Fast Moving Consumer Goods (FMCG) sector. FMCG zijn producten die als consument (bijna) dagelijks in handen hebben, denk bijvoorbeeld aan eten en drinken, maar ook verzorgingsproducten. Een sector die continue in beweging is en veel dynamiek kent. We kijken naar de waarde vermeerdering in de productieketen van deze FMCG sector. Hierbij maken we gebruik van verschillende invalshoeken. De laatste schakel “de consument” krijgt hierbij extra aandacht.

Kan ik vakken volgen in het buitenland?

In het derde jaar (in de vrije keuze ruimte) kun je ervoor kiezen om naar het buitenland te gaan. Je kan binnen, maar ook buiten Europa aanmelden bij een andere universiteit. Je aanmelding wordt beoordeeld op basis van je motivatie, cijfers en eventuele buitenschoolse activiteiten. Wageningen University & Research heeft een groot netwerk bestaande uit verschillende universiteiten. Tevens kun je ook denken aan een summerschool of een stage in het buitenland.
Kijk voor meer informatie bij study abroad.

Financiering is een belangrijk onderdeel om over na te denken als je naar het buitenland wilt om te studeren. Hiervoor kan je de Erasmusbeurs aanvragen. Lees hier meer over de vereisten en mogelijkheden.