Na de opleiding Moleculaire Levenswetenschappen

De bacheloropleiding Moleculaire Levenswetenschappen beslaat drie jaar. Na je BSc opleiding kun je er voor kiezen te gaan werken, maar dit gebeurt in de praktijk maar weinig. Na je BSc opleiding is een Master of Science (MSc) opleiding het meest logische vervolg. Hierna heb je meer banen mogelijkheden. Onze alumni vertellen over hun loopbaan en welke beroepen ze nu hebben.

Arbeidsmarkt

De meeste afgestudeerden vinden na hun studie snel een baan. Deze baan kan bij een bedrijf zijn, maar ook een aanstelling als AIO (Assistent In Opleiding) of OIO (Onderzoeker In Opleiding) is mogelijk. Als je AIO of OIO wordt, krijg je betaald en ben je bezig met het uitvoeren van je promotieonderzoek. Na het schrijven van een proefschrift kun je daarna promoveren waarmee je de Dr. titel krijgt. Verreweg de meeste afgestudeerden kiezen hiervoor als eerste baan. Sommige afgestudeerden beginnen een eigen bedrijf, maar dat zijn er niet zoveel. De meeste afgestudeerden werken in Nederland, maar zo’n 7% werkt in het buitenland, vooral binnen Europa.

1/3 bedrijfsleven; 1/3 universiteit of onderzoeksinstituut; 1/3 overheid of dienstverlening

Na het afstuderen, of na het promoveren voor AIO’s blijft ongeveer een derde deel van de Moleculaire Levenswetenschappers werken bij een universiteit of onderzoeksinstituut. Ook eenderde deel gaat in de industrie werken, bijvoorbeeld bij DSM, Philips, Shell en Unilever. De rest, dus ook ongeveer een derde deel gaat in de dienstverlenende sector werken, zoals bij informaticabedrijven, ziekenhuizen en adviesbureaus.

Waar komen afgestudeerden terecht

De meeste bachelorstudenten vervolgen hun studie met de Master Molecular Life Sciences in Wageningen.

Tachtig procent van de afgestudeerden Moleculaire Levenswetenschappers (Masters) vindt binnen drie maanden een baan. Hieronder vind je een selectie van de plekken waar onze afgestudeerden hun eerste baan deden. Zoals al eerder gezegd is deze eerste baan meestal het doen van een promotieonderzoek.

 • Universiteiten
  • Universiteit van Utrecht
  • UU - Farmaceutische Wetenschappen, Biomedische Analyse
  • UU - Faculteit Geneeskunde
  • UU - Moleculaire Plantenfysiologie
  • Universiteit Maastricht - Farmacologie
  • UvA - Instituut voor Technische Scheikunde
  • VU - Biologie en Samenleving
  • KU Leuven Belgium
  • IPBS / CNRS France
  • IMMH Albert Ludwigs Universiteit Germany
  • University of Bristol Great Britain
  • University of Cambridge - Cancer Research Great Britain
  • University of Leeds - Procter Dept. of Food Sciences Great Britain
  • University of Southampton - Neuroscience Great Britain
  • Karolinska Institutet - Dept Mol Med Sweden
  • Wageningen University (Fysische Chemie en Kolloidkunde; Levensmiddelenmicrobiologie; Microbiologie; Organische Chemie; Biochemie; Erfelijkheidsleer, Moleculaire Biologie)
 • Academische Medische Centra
  • AMC Amsterdam
  • UMC Utrecht
 • Onderzoeksinstituten
  • Wageningen UR
  • Wageningen UR - AFSG Biobased Products, Bioprocestechnologie
  • Nederlands Vaccin Instituut
  • RIVM
  • Stichting FOM - Fundamenteel Onderzoek der Materie
  • Howard Hughes Medical Instituut - Janelia Farm Research Campus USA
 • Middelbaar Onderwijs
  • Coornhert Lyceum
  • Erasmus College
 • Diverse
  • Ecole Polytechnique Federal Lausanne Switzerland
  • Intervet International BV
  • PPD Development
  • Qiagen
  • PWL Euro-Subsidies
  • Teleac/NOT
  • Wisdom

Werken in het onderwijs

Je kunt met de opleiding Moleculaire Levenswetenschappen docent Scheikunde worden op de middelbare school (mavo, havo en vwo). Tijdens je BSc kun je de tweedegraadsbevoegdheid scheikunde halen. Met een tweedegraadsbevoegdheid kun je in alle klassen van de mavo (vmbo-t) en de onderbouw van havo of vwo lesgeven. Je moet dan tijdens je BSc de educatieve minor volgen. Voor meer informatie zie de eigen webpagina.

Ook is het mogelijk om je voor te bereiden op de eerstegraadsbevoegdheid scheikunde. Deze is nodig voor bovenbouw havo en vwo. De opleiding tot eerstegraads duurt een jaar en is in feite een aparte educatieve master. Daarvan kan je een half jaar binnen de MSc Moleculaire Levenswetenschappen van volgen en een half jaar na afloop. Moleculaire Levenswetenschappen werkt samen met de educatieve master van de Universiteit Utrecht en van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Wil je je oriënteren op het onderwijs, kijk dan op de website van Educatie- en competentiestudies van Wageningen University naar informatie over het oriëntatieprogramma en de educatieve minor.