Vergelijk Voeding en Gezondheid met andere opleidingen

Bij de BSc Voeding en Gezondheid aan Wageningen University & Research komen alle aspecten van de voeding van mensen aan de orde: de keuze van het voedsel, de manier waarop we het nuttigen, de verwerking van het voedsel door het lichaam en het effect van voeding op de gezondheid. Een bètagerichte opleiding waarbij we ook kijken naar het gedrag van mensen.

Vergelijk met opleidingen bij andere instellingen

Hieronder vergelijken we BSc Voeding en Gezondheid met Biomedische wetenschappen, Gezondheidswetenschappen en de HBO opleiding Voeding en Diëtetiek.

Biomedische wetenschappen

Bij diverse universiteiten kun je Biomedische wetenschappen studeren. Deze opleidingen hebben raakvlakken met de BSc Voeding en Gezondheid. Biomedische Wetenschappen houdt zich bezig met het ontstaan en bestrijden van ziektes, vooral op het niveau van cellen, virussen en bacteriën. Je kijkt naar heel veel factoren die van invloed zijn op gezondheid. Bij Voeding en Gezondheid ben je heel specifiek bezig met voeding en gezondheid meteen vanaf het begin van je opleiding. Je gebruikt biomedische onderzoeksmethoden voor het onderzoek aan voeding en levenswijze.

Gezondheidswetenschappen

De BSc (Algemene) Gezondheidswetenschappen is ook verwant aan de BSc Voeding en Gezondheid in Wageningen en kun je volgen aan diverse universiteiten. Daar bestudeer je de factoren die de menselijke gezondheid beïnvloeden, vanuit zowel sociaalwetenschappelijk als biomedisch perspectief. Bij deze studie heb je te maken met veel verschillende factoren die gezondheid kunnen bepalen. Dit in tegenstelling tot de BSc Voeding en Gezondheid. Hier houd je je specifiek bezig met voeding en het effect daarvan op onze gezondheid. Daarbij kijk je in Wageningen ook naar het gedrag van mensen. Je ontwikkelt bijvoorbeeld aanbevelingen voor gezondere voeding en een gezonde levensstijl.

Voeding en Diëtetiek

Op hbo-niveau heeft de opleiding Voeding en Diëtetiek raakvlakken. In deze studie leer je hoe je patiënten van een individueel voedingsadvies voorziet en hoe je ze aanzet om een gezonder eetpatroon aan te nemen. Met deze opleiding word je diëtist. Het grote verschil met de BSc Voeding en Gezondheid is dat de hbo-opleiding beroepsgericht is en werkt vanuit protocollen die de diëtist toepast bij patiënten. De diëtist heeft dan ook direct contact met de patiënt. Voeding en Gezondheid is een bredere studie en bovendien onderzoekgericht. Je achterhaalt waarom een bepaalde aanpassing van het eetpatroon (bijvoorbeeld kaliumzouten in plaats van natriumzouten in je voeding) wel of niet je gezondheid verbetert. Je genereert nieuwe kennis waarbij vakken zoals biologie erg belangrijk zijn. Bij de opleiding Voeding en Diëtetiek krijg je ook vakken aangeboden zoals gesprekstechnieken en vaardigheden om individuele patiënten te helpen.