Plastic zonder Olie

De lesmodule 'Plastic zonder Olie' gaat in op de productie van plastics en de mogelijkheid om plastics uit natuurlijke grondstoffen te synthetiseren. Het duurzaamheidsvraagstuk rondom plastic is de centrale context. Kunnen plastics uit biomassa een positieve bijdrage aan duurzame materialen leveren? De module 'Plastic zonder Olie' behandelt de relatie tussen structuur van polymeren en de eigenschappen van plastics en sluit daarmee naadloos aan op het nieuwe examenprogramma scheikunde.

De leerling gaat zelf actief aan de slag door plastic uit garnalenpantsers en uit aardappelen te synthetiseren. De module sluit af met een casus waarin de leerling onderzoek gaat doen naar een zelf gekozen biopolymeer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan polymelkzuur.

De module is ontwikkeld door een team van scheikundedocenten in samenwerking met Food Valley Netwerk VO-HO. Naast de practica waarin de leerlingen bioplastics gaan maken ligt het zwaartepunt van de module bij een multidisciplinaire slotopdracht.

Concept

Polymeren: polymerisatiemechanismen, materiaaleigenschappen, moleculaire structuur.

Plastics: eigenschappen, grondstoffen, bioplastics. Milieuaspecten.

Experimenten

In het practicumgedeelte van de module maken de leerlingen zelf bioplastics. Uit aardappels wordt zetmeelplastic gemaakt, uit de schaal van kreeften wordt chitine gemaakt en de leerlingen synthetiseren ook zelf polystyreen.

Aanvragen lesmateriaal

Verwante opleidingen