Bodem-redox Simulatie

In de Bodem-redox Simulatie stapt de leerling in de schoenen van een milieutechnoloog en brengt zijn/haar scheikundekennis in de praktijk door bodemverontreinigingen te saneren. De leerling ontdekt welke eenvoudige redoxkoppels gebruikt kunnen worden om verontreinigingen te laten reageren. Daarbij krijgt hij/zij inzicht in de basistechnieken van bodemsanering en ontdekt hoe ingenieurs zowel handig gebruik maken van chemische reacties als van biologische processen.

De simulatie

  • gaat over de redoxchemie en reactiekinetiek van sanering van vervuilde bodems;
  • laat zien hoe twee stoffen gesaneerd worden, benzeen en PCE, met behulp van 5 verschillende saneringsmiddelen, in zand- en veenbodems;
  • geeft inzicht in de effectiviteit en duurzaamheid van diverse combinaties van redoxkoppels;
  • bevat rekenvragen over redoxverhoudingen en molverhoudingen.

Praktische invulling

De simulatie is te gebruiken als zelfstandig lesonderdeel. De leerling doorloopt de vijf challenges binnen de simulatie zelfstandig. Elke challenge duurt ongeveer 15 minuten. De resultaten van een challenge kunnen door de leerling in PDF worden opgeslagen.

De simulatie biedt een vernieuwende en maatschappelijk relevante context voor het onderwerp redoxchemie.