Energie Simulatie

De leerling stapt in de schoenen van een Wageningse econoom en moet de elektriciteitsvoorziening van een fictief eiland beheren gedurende de periode 2013-2053. Hij/zij ontdekt hoe de elektriciteitsmarkt reageert bij verschillende keuzes aangaande de capaciteit (het aanbod). De simulatie confronteert de leerling daarnaast met een aantal trade-offs die investeringen in de verschillende energie technologieën (kolen, gas, wind, nucleair) met zich meebrengen. De simulatie draait rondom het concept van vraag en aanbod.

De simulatie

  • Gaat over op manier economie met energie verbonden is.
  • Laat zien hoe belangrijke economische onderwerpen toegepast kunnen worden op de elektriciteitsmarkt.
  • Laat zien hoe met het begrip capaciteit omgegaan en gerekend moet worden.
  • Laat zien hoe de elektriciteitsvoorziening van een eiland er over 40 jaar uit moet zien.