Energie Simulatie

De leerling stapt in de schoenen van een Wageningse econoom en moet de elektriciteitsvoorziening van een fictief eiland beheren gedurende de periode 2013-2053. Hij/zij ontdekt hoe de elektriciteitsmarkt reageert bij verschillende keuzes aangaande de capaciteit (het aanbod). De simulatie confronteert de leerling daarnaast met een aantal trade-offs die investeringen in de verschillende energie technologieën (kolen, gas, wind, nucleair) met zich meebrengen. De simulatie draait rondom het concept van vraag en aanbod.

MEDEDELING Op dit moment wordt onderhoud aan de game gepleegd en kan deze niet gespeeld worden. Onze excuses voor het ongemak.

De simulatie

  • Gaat over op manier economie met energie verbonden is.
  • Laat zien hoe belangrijke economische onderwerpen toegepast kunnen worden op de elektriciteitsmarkt.
  • Laat zien hoe met het begrip capaciteit omgegaan en gerekend moet worden.
  • Laat zien hoe de elektriciteitsvoorziening van een eiland er over 40 jaar uit moet zien.