Algen voor het leven

Wij gebruiken zoveel brandstof, dat het einde van de olievoorraad in zicht komt. De lesmodule Algen voor het leven gaat over fotosynthese en hoe alternatieve brandstoffen als biodiesel ingezet kunnen worden. Fotosynthese is het proces waarmee planten zonne-energie omzetten in een vorm waar alle organismen, dus ook mensen, van profiteren.

We willen op vakantie naar verre landen en rijden auto. Naast het probleem van het het naderende tekort, zorgt het grote verbruik van fossiele brandstoffen ook voor vervuiling en de uitstoot van veel CO2, het belangrijkste broeikasgas. Bij het zoeken naar oplossingen voor deze problemen roept men fotosynthese te hulp: meer biobrandstoffen door het kweken van algen en het aanplanten van bomen om CO2 op te nemen. Dit levert echter vragen op.

Concept

De leerlingen verwerven kennis over fotosynthese, assimilatie/dissimilatie en CO2 berekeningen en leren hoe zij een bioreactor bouwen.

Experimenten

In deze module voor biologie worden drie experimenten gedaan. In het eerste experiment onderzoeken leerlingen de invloed van verschillende variabelen op de groei van algen in een zelfgebouwde bioreactor. Het tweede experiment gaat over de eigenschappen van verschillende bladgroenpigmenten. Het derde experiment heeft betrekking op de productie van biodiesel uit plantaardige olie.

Aanvragen lesmateriaal

De leerlingenhandleiding, docentenhandleiding en alg Chlorella sorokiniana kunnen gratis aangevraagd worden. Reken op een levertijd van zo'n 4 weken. De algen worden in een buisje geleverd en moeten donker en koel bewaard worden.

Verwante opleidingen