Webapp TOOL

TOOL is een innovatieve webapp voor leerlingen van groep 5 t/m 8 en werkt volgens het 7-stappenmodel van onderzoekend en ontwerpend leren. Het biedt structuur en ondersteuning bij het zelfstandig uitvoeren van onderzoeken en het ontwikkelen van creatieve ontwerpen.

Wat kan de webapp TOOL?

Met behulp van deze gratis webapp leren basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8 in zeven stappen hoe zij tot een ontwerp voor een nieuw probleem of product kunnen komen. Leerlingen worden gestimuleerd om zelf actief kennis, materialen en gereedschappen in te zetten, door plannen en schetsen te maken die tot een nieuw onderzoek of product leiden.

Na een introductiescherm en inloggen, kunnen de leerlingen aan de slag met het onderzoek of ontwerp. Zij kunnen zelf een onderwerp kiezen en elke stap komt automatisch in het logboek. Het logboek blijft tijdens het onderzoek beschikbaar en kan tussentijds worden opgeslagen en/of worden uitgeprint. Het vormt de basis voor een verslag of andere uitwerking. Doordat de stappen van het onderzoekend leren en ontwerpend leren goed te volgen zijn, kan de begeleider de juiste vragen stellen per stap.

Mijn bevindingen van ontwerpend leren in TOOL zijn erg positief. De 21e-eeuws vaardigheden zijn duidelijk in de app terug te vinden en de leerkrachtondersteuning helpt mij om de juiste didactiek toe te passen in de klas
Bram Lekkerkerker, leerkracht groep 5 SmdB “de Kraats” Bennekom

Coach

TOOL biedt structuur en ondersteuning en maakt het eenvoudig om met onderzoekend en onderwerpend leren te beginnen. Ter ondersteuning is bij de verschillende stappen voor de leerling een coach aanwezig voor informatie en tips.

Voor de leerkracht is informatie beschikbaar per stap van de ontwerpend leren cyclus onder een aparte knop. Hierdoor kunnen leerkrachten bij de stap waarin de leerling aan het werk is de juiste vragen stellen en denkstootjes geven. Via een dashboard kan de leerkracht de voortgang van de leerlingen volgen.

Voorbereiding

Voor de leerkracht/begeleider is het van belang dat een leerkrachtaccount wordt aangemaakt. Aan de account komen de accounts voor de leerlingen te hangen.

Probeer de app alvast uit. Met deze ervaring kan je kinderen beter begeleiden gedurende de verschillende fases van een onderzoek.

Wanneer inzetten?

Met de webapp TOOL speelt het Wetenschapsknooppunt in op de ontwikkelingen van Onderwijs 2032 en de 21st century skills. Daarnaast kun je TOOL inzetten om W&T-onderwijs een plek te geven in het curriculum van de school. Hier gaat het om toekomstgericht onderwijs waarin leerlingen kennis en vaardigheden opdoen om succesvol te kunnen deelnemen in de veranderende maatschappij. TOOL maakt het eenvoudig om daar nu al mee te beginnen! Maken de leerlingen een werkstuk? Doen ze proefjes in de projectweek of in de plusklas? TOOL biedt structuur en ondersteuning.

Let op: TOOL is gratis te gebruiken via deze website en niet beschikbaar via een appstore. TOOL kan geopende worden op een tablet, laptop of PC met Explorer, Firefox of Chrome.