Natuurlijk gelukkig

Geluk is een breed begrip, dat voor iedereen een andere betekenis heeft. Het is mogelijk om te leren om op gelukkige en positieve manier in het leven te staan. In het hedendaags basisonderwijs is het belangrijk dat er ruimte en tijd wordt gemaakt om leerlingen bewust te maken van de factoren die bijdragen aan het eigen geluk en het geluk van de ander. Deze lessenserie richt zich vooral op persoonlijk geluk in relatie met natuur.

  • Doel: De leerlingen leren om het gevoel ‘geluk’ te koppelen aan iets uit de natuur waar zij dit bij ervaren. Ze zetten zelf een onderzoek op, voeren het uit en verwerken de resultaten.
  • Sluit aan bij kerndoelen: 2, 9, 34 en 54
  • Geschikt voor groep: 7 en 8
  • Tijdsduur: vier lessen van ongeveer een uur

Dit lespakket is ontwikkeld door:

  • Jedidja Been, pabo-student Christelijke Hogeschool Ede
  • Marjolein Elings, Wageningen University & Research
  • Laura van de Groep, Wageningen University & Research
  • Marjolein Kraal, leerkracht Gondelier/Davinci Amersfoort
  • Annelies Langenberg, leerkracht De Maatjes Scherpenzeel
  • Olga van Beek, leerkracht De Lettertuin Ede