Voedselverspilling

Zwieren en zwermen

In dit project gaan kinderen zich verdiepen in 'het samenleven op aarde'. Hierin is er altijd een balans te vinden in het zwieren (lekker je eigen gang gaan) en zwermen (samen en in afstemming met elkaar).

Deze balans geeft allerlei interessante vraagstukken, zoals bijvoorbeeld het vraagstuk van de voedselverdeling op aarde. De lessen die je hieronder vindt, gaan daarover. In het hele project Zwieren en zwermen, te vinden op www.plusjeklas.nl, zijn er ook lessen te vinden over waterverdeling en energieverdeling.

Voor groep 3-5

 • Weggooien = zonde
  Bedenk met de kinderen oplossingen voor twee problemen: onze voedselverspilling en het voedseltekort in andere landen.

Voor groep 5-8

 • Wanneer kan je spreken van een eerlijke verdeling?
  Wat is voor de kinderen een voldoende, gezonde, maar ook lekkere verdeling gaan eten voor een dag?
 • Waar komen de boontjes in de supermarkt vandaan?
  Bedenk met de kinderen oplossingen om een betere voedselverdeling te bereiken of voedselverspilling tegen te gaan.
 • Meten is weten
  Kinderen maken kennis met het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek over verspilling van appels.
 • Promo maken
  De kinderen maken een promotieactie om voedselverspilling tegen te gaan.
 • Verspilling ziekenhuis
  Hoe zit het met voedselverspilling in het ziekenhuis? In het ziekenhuis in Ede proberen ze minder te verspillen.
 • Potverdorrie
  Kinderen leren denken als een ondernemer. Hoe promoot je jouw duurzame product?