Ontwikkelgroepen

Senior Science Lab

Wetenschapsknooppunt Wageningen University organiseert nascholingsbijeenkomsten en brengt leerkrachten, pabo-studenten en wetenschappers samen. Eén van de activiteiten die binnen het Senior Science Lab georganiseerd wordt, is de inspiratiemiddag (voorheen W&T-conferentie) voor pabo-studenten.

Ongeveer 100 studenten uit het tweede jaar van de pabo aan de Christelijke Hogeschool Ede krijgen tijdens de inspiratiemiddag handvatten om wetenschap en techniek in de klas te brengen op hun stageschool. In een algemene introductie maken zij kennis met het Wetenschapsknooppunt Wageningen University. Vervolgens maken zij in workshops kennis met een wetenschapper en zijn/haar onderzoek.

Het Senior Science Lab vond dit jaar online plaats op woensdag 17 februari 2021.

Workshops

De workshops bestaan uit drie gedeeltes:

  • Inleiding door een medewerker van Wetenschapsknooppunt Wageningen University;
  • Presentatie van een wetenschapper van Wageningen University & Research;
  • Interactief gedeelte waarin met elkaar wordt besproken hoe de studenten het onderzoek van de wetenschapper kunnen vertalen naar activiteiten voor in hun stageklas.

Nieuwsbericht terugblik

Bekijk hier foto's van de inspiratiemiddag 2020