Zero hunger, WURSustainable development goal

13. Aanpak klimaatverandering

De opwarming van de aarde heeft een merkbaar effect op fysische en biologische systemen.

Er zijn veel voorbeelden van plant- en diersoorten die zich over Nederland hebben verspreid of die zich juist hebben teruggetrokken. Het risico op schade in de landbouw door overstromingen, droogte en/of insectenschade kan toenemen. Ook zijn er effecten van temperatuurstijging te zien, bijvoorbeeld in de stad (hitte-eilandeffect).

Ons doel: snel actie ondernemen om de klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan.

Voorbeelden van WUR projecten

50% lagere footprint in zuivelketens

In een Publiek-Private Samenwerking (PPS) werken we aan het verlagen van de carbon footprint van melk met 50% in 2030. Dit doen we samen met de zuivelketens, mengvoerbedrijven, leverancier van co-producten en van robots en datasystemen voor melkveebedrijven.

In dit project worden vragen beantwoord zoals: met welke maatregelen kun je zo ver komen? Hoe kom je tot een goed plan, ook voor verschillende bedrijfstypen? En wat betekent dit voor economie en andere duurzaamheidsthema’s?

Daarnaast hebben we tot doel om een aanpak te ontwikkelen die breed toepasbaar is en die ook breed beschikbaar komt. 

Lees meer

Klimaatslimme landbouw

De landbouw is vanwege de uitstoot van broeikasgassen een van de veroorzakers van klimaatverandering, en tegelijkertijd staan de landbouw en de voedselzekerheid onder druk door de klimaatverandering. De groeiende wereldpopulatie en de stijgende inkomensniveaus hebben geleid tot een grotere vraag naar voedsel. Op dit moment groeit de vraag zelfs sneller dan ooit omdat het aantal mensen met een gemiddeld tot hoog inkomen in de wereld in rap tempo toeneemt. Bij klimaatslimme landbouw wordt de impact van het milieu en het klimaat op de landbouwactiviteiten verminderd en worden er tegelijkertijd voedselproductiemethoden en gewassen ontwikkeld die zijn aangepast aan de veranderende weersomstandigheden.

Lees meer