WUR Sustainable development goal

6. Schoon water en goede sanitaire voorzieningen

Waterkwaliteit is een belangrijke factor voor de wereldwijde voedselproductie. Naarmate de wereldbevolking toeneemt en welvarender wordt, wordt het beheer van de zoetwatervoorraden op aarde steeds ingewikkelder.

Waterbeheer speelt niet alleen een cruciale rol bij de interactie van de mens met extreme gebeurtenissen zoals droogte en overstromingen, maar het heeft ook rechtstreeks invloed op de kwaliteit van het dagelijks leven. Nu en in de toekomst de wereldbevolking voeden en een leefomgeving creëren, dat is waar veel onderzoekers aan Wageningen Universiteit & Research zich mee bezighouden.

Verzekeren van toegang tot en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

Voorbeelden van WUR projecten

Electriciteit uit afvalwater

Voor afvalwaterzuivering is elektriciteit nodig, maar als het aan Wageningse onderzoekers ligt, levert dit proces juist elektriciteit op. Ze hebben een manier gevonden om energie te winnen uit de bacteriën die het afval afbreken. Er zijn bacteriën die elektronen produceren tijdens hun opruimwerk. Deze bacteriën overleven alleen als ze die elektronen kwijt kunnen. Daarom worden er speciaal ontworpen kleine koolstofballetjes toegevoegd aan het proces, die langzaam worden opgeladen door de bacteriën. Ze kunnen snel weer worden ontladen en vervolgens opnieuw in het proces worden gebracht. Het resultaat? Echt groene stroom.

Levende kustverdediging

De kust van Bangladesh kan worden beschermd met eco-engineering. Elk jaar worden de aarden dijken langs de kust van Bangladesh weggespoeld door overstromingen. Er zou een barrière kunnen worden aangelegd in zee om de golven te breken. Bij de aanleg van deze barrière kan gebruik gemaakt worden van natuurlijke processen, zo hebben onderzoekers uit Wageningen en andere instellingen aangetoond. Als vlak voor de kust een muur van betonblokken wordt gebouwd, gaan er oesters op deze muur groeien. Zo ontstaat er na verloop van tijd een semi-natuurlijk rif. Achter dit rif kunnen mangrovebomen geplant worden. Die vegetatie zou de golven breken voordat ze de kust bereiken, en tegelijkertijd ontstaat er zo een natuurlijke habitat voor vissen en krabben. De lokale bevolking zou die kunnen eten of verkopen om wat extra inkomsten te genereren.