Project

Uitbreiding genenbankcollecties gewassen

Belangrijke stakeholders van het CGN, zoals onderzoeksinstellingen en veredelingsbedrijven, vinden het belangrijk dat het CGN inzet op acquisitie van nieuw materiaal van met name tuinbouwgewassen.
Er werd in dit verband op gewezen dat dankzij CGN haar reputatie zij veelal een betere toegang heeft tot nieuw materiaal dan andere stakeholders. Daarom zal in de komende jaren sterk worden ingezet op de vergroting van de CGN collectie, zodat stakeholders kunnen putten uit een collectie met een grote genetische variatie.

Stakeholders van het CGN hebben aangegeven dat het belangrijk is om de CGN collectie uit te breiden, vanwege de afname van de diversiteit in onze cultuurgewassen en hun wilde verwanten en de slechte beschikbaarheid van dit materiaal. Daarom richt dit project richt zich op het verdubbelen van de CGN collectie zodat de totale omvang rond de 45.000 accessies over 10 jaren te liggen. Van deze 45.000 accessies zullen ca. 31.000 accessies in 2026 beschikbaar worden gemaakt voor gebruikers.

Het project valt uiteen in drie deelprojecten namelijk verwerven van accessies, opname van accessies en de bouw van een nieuwe opslagfaciliteit voor ca. 50.000 accessies. Het verwerven van accessies zal plaatsvinden via verzamelmissies, via overname van collecties van collega genenbanken, via het verkrijgen van rassen van veredelingsbedrijven en via de opname van nog niet opgenomen intern CGN materiaal.

 

Publicaties